Nabídek k zaměstnání (269)
Počet poptávajících (38)Přehled nabídek

 za posledních 7 dní
 za poslední 2 měsíce
 
 právník / právnička pro Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Praha (27.11.2014)
 advokátní koncipient pro Vejmelka & Wünsch, Praha (27.11.2014)
 Právní student AJ + NJ (student práv 4.- 5.ročník) – 150 Kč/hod. pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (27.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát , Brno (27.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát , Brno (27.11.2014)
 Exekutorský koncipient/ka pro Exekutorský úřad Praha 2, Praha (27.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jan Ševčík, advokát, Brno (27.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro HS legal s.r.o., Ústí nad Labem (27.11.2014)
 KOPPA v.o.s pro koncipient, Liberec (26.11.2014)
 Junior Associate (koncipient) - Corporate & Real Estate pro rutland ježek, law firm, Praha (26.11.2014)
 Legal Assistant (student) - Family&Immigration + Corporate Law pro rutland ježek, law firm, Praha (26.11.2014)
 Odb. referent (právník) pro oblast ochrany spotřeb. v el. komunikacích pro Český telekomunikační úřad, Praha (26.11.2014)
 In-house lawyer: IT/IP/labour law pro a client of Bright HR, Praha (26.11.2014)
 Odborný referent (právník) odboru správy kmitočtového spektra pro Český telekomunikační úřad, Praha (26.11.2014)
 Office manager pro Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o., Praha (26.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro AK Rybář, Soppé & Partneři, Praha (26.11.2014)
 KONCIPIENT/KA s praxí pro Glatzová & Co., s.r.o., Praha (26.11.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT / KONCIPIENTKA pro DRAKES advokáti s.r.o., Praha (26.11.2014)
 EXEKUTORSKÝ KONCIPIENT/KA pro Exekutorský úřad JUDr. Juraje Podkonického, PhD., Exekutorský úřad Praha 5, Praha (26.11.2014)
 Dohoda o pracovní činnosti pro Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Praha (26.11.2014)
 PRÁVNÍK-oblast trestního práva pro Úřad státní správy, Praha (26.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LegalJobs.cz s.r.o., Praha (26.11.2014)
 Dlouhodobá brigáda administrativa pro Exekutorský úřad Mgr. Jaroslava Homoly, Brno-město, Brno (26.11.2014)
 Notářská tajemnice/notářský tajemník pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (25.11.2014)
 Paralegal/asistent advokáta pro Mgr. Sandra Jiříčková, advokát, Praha (25.11.2014)
 STUDENTSKÁ PRAXE V NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘI pro notářská kancelář, Praha (25.11.2014)
 NOTÁŘSKÝ KANDIDÁT V PRAZE pro notářská kancelář, Praha (25.11.2014)
 NOTÁŘSKÝ KANDIDÁT V LOUNECH pro notářská kancelář, Ústí nad Labem (25.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro JUDr. Jan Olejníček, advokátní kancelář, Praha (25.11.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA pro AK Hanzlík & Partneři, Praha (25.11.2014)
 PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO S VAZBOU NA OP VK a OP VaVpI pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha (25.11.2014)
 asistent/ka soudce pro Městský soud v Praze, Praha (25.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro MSB Legal, v.o.s., Praha (25.11.2014)
 STUDENT/STUDENTKA 4.nebo 5. ročníku právnické fakulty pro LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti, Praha (25.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (25.11.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (25.11.2014)
 Advokátní koncipient / Advokátní koncipientka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (25.11.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (25.11.2014)
 advokátní koncipient (ka) pro Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o., Praha (25.11.2014)
 advokátní koncipient (ka) pro Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o., Praha (25.11.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář FRÖMLOVÁ, Praha (25.11.2014)
 Koncipient / koncipientka pro Taylor Wessing e|n|w|c advokáti v.o.s., Praha (25.11.2014)
 Pronájem místa pro Prague Attorney, Praha (25.11.2014)
 Právník se specializací na právo ZVZ pro Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Praha (25.11.2014)
 Recepční/asistent/ka AK (student/ka) pro Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Praha (25.11.2014)
 Asistentka / Recepční pro Balcar Polanský Eversheds, Praha (24.11.2014)
 Právník/právnička pro příspěvkovou organizaci Správa služeb hlavního města Prahy pro Správa služeb hlavního města Prahy, Praha (24.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (24.11.2014)
 Student/ka 2. či 3. ročníku PF pro Exekutorský úřad Praha 10, Praha (24.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr. Ondřej Kochman, advokát, Praha (24.11.2014)
 Právní asistent - student pro Moreno Vlk & Asociados, Praha (24.11.2014)
 Právní asistent - student pro Moreno Vlk & Asociados, Praha (24.11.2014)
 Referent /referentka pro odbor 32 – Daňová legislat pro Ministerstvo financí, Praha (24.11.2014)
 Odborný referent odboru přezkoumávání rozhodnutí pro Český telekomunikační úřad, Praha (24.11.2014)
 Paralegal pro Cashdirect, a.s., Praha (24.11.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Ladislava Lebedová, Jihlava (22.11.2014)
 Právník - referent státní správy pro MO - Národní úřad pro vyzbrojování, Praha (22.11.2014)
 Právní asistent/ka pro Mgr. Martin Kašpar, Praha (21.11.2014)
 Advokátní koncipient pro ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., Praha (21.11.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (21.11.2014)
 asistent soudce pro Městský soud v Praze, Praha (21.11.2014)
 Advokát/ka nebo advokátní koncipient/ka pro oblast veřejných zakázek a koncesí pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, Praha 1, Praha (21.11.2014)
 administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, Praha (21.11.2014)
 právník - Odbor legislativní a právní pro Státní zemědělský intervenční fond, Praha (21.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář - Mgr. Eva Kocmanová, Brno (21.11.2014)
 Právní asistent/asistentka pro AK DOUBEK & PARTNERS, Praha (20.11.2014)
 Odborný asistent Legislativně právního oddělení pro Fotbalová asociace České republiky, Praha (20.11.2014)
 Student/ka do AK pro Kubištová &Co., v.o.s., Praha (20.11.2014)
 referent/ka na Odboru veřejné podpory - doba určitá pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (20.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jan Ševčík, advokát, Praha (20.11.2014)
 Administrativní pracovník/pracovnice pro Mgr. Jan Ševčík, advokát, Praha (20.11.2014)
 Advokátní koncipient s výbornou znalostí NJ pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (20.11.2014)
 Advokát/ka pro AK- JUDr. Lubomír Focko, Praha (20.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK- JUDr. Lubomír Focko, Praha (20.11.2014)
 Právník/právnička pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha (20.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK David Davidová, JUDr. Tomáš David, Praha (20.11.2014)
 Exekutorský koncipinet/ka pro Exekutorský úřad Litoměřice, Ústí nad Labem (20.11.2014)
 advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Miroslav Krutina, Praha (20.11.2014)
 advokátní koncipient/ka pro JUDr. Martin Köhler, advokát, Liberec (20.11.2014)
 STUDENTKA/STUDENT - PARALEGAL pro pro mezinárodní AK - SCHÖNHERR s.r.o., Praha (19.11.2014)
 VEČERNÍ ASISTENTKA | RECEPČNÍ pro pro mezinárodní AK SCHÖNHERR s.r.o., Praha (19.11.2014)
 asistentka v advokátní kanceláři pro AK JANÁK ZEITHAML a spol., Praha (19.11.2014)
 koncipient/ka pro AK Kaiser, Praha (19.11.2014)
 advokátní koncipient pro Kubištová &Co., v.o.s., Praha (19.11.2014)
 INTERNÍ PRÁVNÍK / PODNIKOVÝ PRÁVNÍK pro E-commerce Holding a.s., Praha (19.11.2014)
 Administrativa v právnické profesi pro PRESLEY s.r.o., Brno (19.11.2014)
 Podnikový právník pro ČD Cargo, a.s., Praha (19.11.2014)
 Právník insolvenční kanceláře pro Mgr. Ing. Eva Hepperová, insolvenční správkyně, Ostrava (19.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Praha (19.11.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad (sídlo Praha 5), Praha (19.11.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář, Praha (19.11.2014)
 právník pro město Ústí nad Labem pro Statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (19.11.2014)
 Administrativní pracovník pro JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor, Brno (19.11.2014)
 Samostatný referent státní správy - právník pro Ministerstvo obrany, Praha (18.11.2014)
 Koncipient/ka pro Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, Praha (18.11.2014)
 Student/ka pro Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, Praha (18.11.2014)
 Advokát/advokátka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (18.11.2014)
 referent - právník (oddělení kolektivního investování a životního pojištění) pro Kancelář finančního arbitra, Praha (18.11.2014)
 referent - právník (oddělení spotřebitelských úvěrů) pro Kancelář finančního arbitra, Praha (18.11.2014)
 SENIORNÍ STUDENT PRÁV pro CABINET BERNADET s.r.o., advokátní kancelář, Praha (18.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LegalJobs.cz s.r.o., Praha (18.11.2014)
 Student do AK - recepce pro Advokátní kancelář Bakeš & partneři, Praha (18.11.2014)
 Právní asistent pro HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., Praha (18.11.2014)
 advokát/advokátka/advokátní koncipient pro BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., Ostrava (18.11.2014)
 Hledáme Brigádníka pro AK VILA ADVOKAT, Praha (18.11.2014)
 notářský koncipient/ka pro JUDr. Adéla Matějková, Praha (16.11.2014)
 notářský koncipient/kandidát pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (16.11.2014)
 Asistent/ka v AK pro Ondřej Kochman, advokát, Praha (16.11.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Jan Szewczyk, advokátní kancelář, Praha (14.11.2014)
 Advokátní koncipient / student 5. ročníku pro AK Petra Novotného, Praha (14.11.2014)
 JUNIOR LAWYER pro Corporate position, Praha (14.11.2014)
 Notářský koncipient/ka pro JUDr. Ivana Kondrová, Praha (14.11.2014)
 Notářský kandidát/ka pro JUDr. Ivana Kondrová, notářka, Praha (14.11.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (14.11.2014)
 VYKONAVATEL EXEKUTORA pro Exekutorský úřad Praha - východ, Praha (14.11.2014)
 advokátní koncipient/ -ka pro Advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, Brno (13.11.2014)
 Právník/koncipient insolvenční správce pro KOPPA, v.o.s., Liberec (13.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (13.11.2014)
 Recepční pro CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.11.2014)
 Student/ka 3. - 4. ročníku pro CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Jana Petříka, Praha (13.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka s NJ pro CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Praha (13.11.2014)
 KONCIPIENT/KA pro Karel Jandus advokátní kancelář, Praha (13.11.2014)
 advokátní koncipient (koncipientka) pro GRUNER PETRILAK advokátní kancelář, s.r.o., Karlovy Vary (13.11.2014)
 advokátní koncipient (koncipientka) pro GRUNER PETRILAK advokátní kancelář, s.r.o., Karlovy Vary (13.11.2014)
 advokátní koncipient pro JUDr. Tomáš Kaplan, advokát, Hradec Králové (12.11.2014)
 spolupracující advokát pro Vejmelka & Wünsch, Praha (12.11.2014)
 advokátní koncipient pro Vejmelka & Wünsch, Praha (12.11.2014)
 advokátní koncipient/-tka pro SAK Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková, Praha (12.11.2014)
 Advokátní koncipient / student 5. ročníku pro NEUBAUER & PARTNER s.r.o., České Budějovice (12.11.2014)
 SENIOR PRÁVNÍK pro SENIOR PRÁVNÍK, Praha (12.11.2014)
 JUNIOR PRÁVNÍK pro mezinárodní společnost, Praha (12.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář JUDr. Pavla Hráška, Praha (12.11.2014)
 advokátní koncipient/ka - obchodní a občanské právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (12.11.2014)
 Junior lawyer - M&A / energy pro Bright HR, Praha (11.11.2014)
 Senior Finance Lawyer / Head of banking and finance team pro Bright HR, Praha (11.11.2014)
 Junior advokat pro Bright HR, Praha (11.11.2014)
 Koncipient s výbornou angličtinou a znalostí NJ nebo FJ pro Bright HR, Praha (11.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Jana Petříka, Praha (11.11.2014)
 Asistent/ka pro advokátní kancelář v centru Plzně, Plzeň (11.11.2014)
 Asistentka / Recepční pro Balcar Polanský Eversheds, Praha (11.11.2014)
 Advokátní koncipient/Advokátní koncipientka pro Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Praha (11.11.2014)
 Administrativní výpomoc – brigádník/student pro AK VILA ADVOKAT, Praha (11.11.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Praha (11.11.2014)
 Samostatného advokátního koncipienta pro AK VILA ADVOKAT, Praha (11.11.2014)
 notářský(á) kandidát(ka) pro JUDr. Adéla Matějková, notářka v Praze, Praha (11.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (10.11.2014)
 Student/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (10.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (10.11.2014)
 administrativní pracovnice/ník pro Exekutorský úřad, Praha (10.11.2014)
 specialista na veřejné zakázky pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (10.11.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Ing. Gabriela Milotová, advokátka, Ostrava (7.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Jana Petříka, Praha (7.11.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer , Ostrava (7.11.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Hubková, Pařil, Kratochvíl, Brno (7.11.2014)
 Asistent/ka v advokátní kanceláři pro JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., advokátka, Praha (7.11.2014)
 Samostatného advokátního koncipienta pro AK VILA ADVOKAT, Praha (7.11.2014)
 Exekutorský koncipient/ka pro Exekutorský úřad Beroun, Středočeský (7.11.2014)
 Právník/ právníčka pro BYTASEN spol. s r.o., Brno (7.11.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KONCIPIENTKA pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HROMEK & HRTÁNEK, Ústí nad Labem (7.11.2014)
 Koncipient nebo student 5. ročníku pro AK JUDr. Pospíšilové, Brno (6.11.2014)
 Marketing Assistant pro Dentons Europe CS LLP, organizační složka, Praha (6.11.2014)
 Advokátní koncipient / Advokátní koncipientka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (6.11.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (6.11.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (6.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka - veřejné zakázky pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (6.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka - pracovní a rodinné právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (6.11.2014)
 Adovát/ka pro AK- JUDr. Lubomír Focko, Praha (6.11.2014)
 Student/ka 3. - 5. ročníku pro AK Jiří Novák, Brno (5.11.2014)
 Student/ka 3. - 5. ročníku pro AK Jiří Novák, Praha (5.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Jiří Novák, Praha (5.11.2014)
 koncipient/-ka pro SÝKORA & KANIA LEGAL , Ostrava (5.11.2014)
 právník Oddělení právní služby PP a SOT pro Státní zemědělský intervenční fond, Praha (5.11.2014)
 praktikant / praktikantka advokátní kanceláře pro Advokátní kancelář JUDr. Dalibora Vaigerta, Brno (5.11.2014)
 Advokát / ka v oborech bankovního, finančního a korporátního práva pro Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (5.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Jana Petříka, Praha (5.11.2014)
 koncipient/ka pro AK KAISER, Praha (5.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (4.11.2014)
 Advokát/ka nebo koncipient/ka - Pracovní právo pro Squire Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář, Praha (4.11.2014)
 praktikant/ka pro JUDr. Hana Záveská, advokátka, Středočeský (4.11.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (4.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (4.11.2014)
 Asistentka v advokátní kanceláři pro AK- JUDr. Lubomír Focko, Praha (4.11.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.11.2014)
 Právník do odboru farmacie pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (4.11.2014)
 Asistentka/vedoucí sekretariátu pro Advokátní kancelář Purkyt & Co., Praha (4.11.2014)
 advokát / advokátka / advokátní koncipient pro BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s. r. o. , Ostrava (4.11.2014)
 Poptáváme výtvarníka / ilustrátora pro AK VILA ADVOKAT, Praha (3.11.2014)
 Advokát/ka v mezinárodní AK v Praze pro Riediger. legal | tax, Praha (3.11.2014)
 advokátní koncipient pro AK Javornická, Praha (3.11.2014)
 Referent vnější legislativy pro Ministerstvo vnitra, Praha (2.11.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (31.10.2014)
 Advokát/advokátka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (31.10.2014)
 advokátní koncipient-asistent insolvenčního správce pro AK ROTT s.r.o. pobočka Praha, Praha (31.10.2014)
 Asistent/ka advokáta pro Advokátní kancelář Čechovský & Václavek, s.r.o., Praha (31.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o., Praha (31.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro HS legal s.r.o., Ústí nad Labem (31.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro HS legal s.r.o., Praha (31.10.2014)
 Asistent insolvenčního správce pro Insolvenční kancelář Jandura, Jandurová, Hradec Králové (30.10.2014)
 Praktikant/ka pro Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. , Brno (30.10.2014)
 ASISTENTKA advokátní kanceláře pro KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., Brno (30.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (30.10.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s., Praha (30.10.2014)
 Advokátní koncipient / koncipientka v Praze pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o. , Praha (30.10.2014)
 advokátní koncipient pro Kubištová &Co., v.o.s., Praha (29.10.2014)
 Koncipient/tka, Student/tka 5. ročníku pro Mgr. Žaneta Vítů, advokátka a zapsaná mediátorka, Brno (29.10.2014)
 Vedoucí právního a personálního oddělení pro KABELOVNA KABEX a.s., Plzeň (29.10.2014)
 Právník / Právnička pro VCES a.s., Praha (28.10.2014)
 Koncipient AK Kropáček LEGAL pro Kropáček LEGAL, Praha (28.10.2014)
 Administrativní výpomoc – brigádník/student pro AK VILA ADVOKAT, Praha (27.10.2014)
 Samostatného advokátního koncipienta pro AK VILA ADVOKAT, Praha (27.10.2014)
 Koncipient/ka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno (23.10.2014)
 Experienced Lawyer pro Heyninck & Partners advokáti s.r.o , Praha (23.10.2014)
 Koncipient pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno (23.10.2014)
 JUNIOR PRÁVNÍK pro Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s., Pardubice (22.10.2014)
 Student/ka pro AK Mgr. Ivo Šotka, Praha (22.10.2014)
 tajemník/ce advokátní kanceláře/advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Těmín, Praha (21.10.2014)
 **Zimní škola práva v Advokátní kanceláři na živých kauzách*** pro VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Brno (21.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., advokátka, Praha (21.10.2014)
 Právní praktikant/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Roberta Grunda, Brno (21.10.2014)
 Student/Paralegal pro Kučera & Associates, advokátní kancel´ář, Praha (21.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Kučera & Associates, advokátní kancelář, Praha (21.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jana Malá, advokátní kancelář, Pardubice (20.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jana Malá, advokátní kancelář, Pardubice (20.10.2014)
 koncipient pro JUDr. Tomáš Kaplan, advokát, Hradec Králové (20.10.2014)
 Advokát/advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Polverini Strnad, Praha (20.10.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Miroslav Dubran, advokát, Ústí nad Labem (19.10.2014)
 Právní se zaměřením na veřejné zakázky pro Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o., Plzeň (19.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr.Rudolf Hrubý, advokát, České Budějovice (17.10.2014)
 notářská tajemnice pro Notář v Litoměřicích, Ústí nad Labem (16.10.2014)
 advokátní koncipient (junior) pro Advokátní kancelář Mgr. Mária Staňková, Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Davida Nováka, Praha (15.10.2014)
 Administrativní výpomoc pro AK Brodec & Partners, Praha (14.10.2014)
 Recepční pro CHSH Kališ & Partners, Praha (14.10.2014)
 Notářská kancelář v Kladně pro JUDr. Helena Hájková, notářka , Středočeský (9.10.2014)
 advokátní koncipient/ka s praxí/bez praxe pro Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o. Plzeň, Plzeň (7.10.2014)
 Odb. referent pro oblast ochrany spotřeb. v el. komunikacích pro Český telekomunikační úřad, Ústí nad Labem (6.10.2014)
 Advokát/ka nebo advokátní koncipient/ka pro oblast veřejných zakázek a koncesí pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, Praha 1,