Nabídek k zaměstnání (289)
Počet poptávajících (45)Přehled nabídek

 za posledních 7 dní
 za poslední 2 měsíce
 
 student/právní asistent pro GÜRLICH & Co. advokátní kancelář, Praha (28.8.2014)
 Advokátní koncipient(ka)/advokát(ka) pro Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Štourač & Benešová, advokátní kancelář, Brno (27.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., Praha (27.8.2014)
 Student do advokátní kanceláře pro Ostrý & Co., advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 PRÁVNÍ ASISTENT pro HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (27.8.2014)
 Odborný referent pro Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Praha (27.8.2014)
 Student/Paralegal pro Kučera & Associates, advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (27.8.2014)
 student/-ka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 Asistent/-ka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA / KONCIPIENT pro TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. , Praha (27.8.2014)
 Právní praktikant/ka pro AK G legal, s.r.o., Praha (27.8.2014)
 Notářská tajemnice/asistentka pro Notářská kancelář, Praha (26.8.2014)
 právník/právnička na Odbor právní pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (26.8.2014)
 asistent soudce pro Krajský soud v Praze, Praha (26.8.2014)
 Firemní právník pro Purple Technology s.r.o., Brno (26.8.2014)
 Právní student 4. a 5. ročník / NJ pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (26.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Ľubomír Focko, Praha (26.8.2014)
 Referent/ka Oddělení právních služeb pro Generální finanční ředitelství, Praha (26.8.2014)
 právník/právnička oddělení právní služby ústředí ČSSZ pro Česká správa sociálního zabezpečení, Praha (26.8.2014)
 Redaktor - celá ČR pro muj-pravnik.cz, Praha (25.8.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (25.8.2014)
 Samostatný právník pro Infogold. s.r.o., Brno (25.8.2014)
 Student/ka s výbornou AJ na odpolední-večerní recepci a sekretariát pro WOLF THEISS, Praha (25.8.2014)
 PRÁVNÍK - BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA pro MINISTERSTVO VNITRA - odbor bezpečnostní politiky, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Davida Nováka, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Fridrich Paĺko, s.r.o., organizační složka, Praha (25.8.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (25.8.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (25.8.2014)
 asistent soudce pro Městský soud v Praze, obchodní úsek, Praha (25.8.2014)
 PRAKTIKANT-SENIOR pro Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková , Praha (25.8.2014)
 PRAKTIKANT-JUNIOR pro Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková , Praha (25.8.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Frömlová, Praha, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (25.8.2014)
 právník/právnička pro Český telekomunikační úřad, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Rockaway Capital SE, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (25.8.2014)
 Poradce/poradkyně do Oddělení dokumentace a analytiky pro Nejvyšší správní soud, Brno (25.8.2014)
 student/ka pro Advokátní kancelář FB Legal, s.r.o., Praha (25.8.2014)
 asistent soudce pro Obvodní soud pro Prahu 3, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient/Junior advokát pro Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (25.8.2014)
 vedoucí Oddělení veřejných zakázek na Sekci veřejných zakázek pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže , Praha (25.8.2014)
 Student/ka 2. - 4. ročníku pro JUDr. Ing. Ondřej Kubát, advokátní kancelář, Praha (24.8.2014)
 asistent/ka pro JUDr. Jaromír Štůsek, advokát, Praha (24.8.2014)
 organizátor výběrových řízení pro PRESLEY s.r.o.,, Brno (23.8.2014)
 student právník - 4. a 5. ročník pro J. Csorba, advokát, Praha (22.8.2014)
 Právník projektu Evropského sociálního fondu pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha (22.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Erhartová Vítek , Praha (22.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Lisse Legal, Praha (22.8.2014)
 Právník / právnička oddělení podpory veřejných zakázek pro Ministerstvo dopravy, Odbor právní, Praha (22.8.2014)
 advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Miloš Švanda, Brno, Brno (21.8.2014)
 ASISTENTKA/RECEPČNÍ advokátní kanceláře pro Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková , Praha (21.8.2014)
 student/studentka 3. - 4. ročníku pro Advokátní kancelář Mgr. Marek Hoskovec, Praha (21.8.2014)
 Právník pro leasigovou splečnost pro Nathan Peterson International, Praha (21.8.2014)
 STÁŽ na Oddělení dokumentace a analytiky pro Nejvyšší správní soud, Brno (21.8.2014)
 Advokátní koncipient pro AK JUDr. Františka Mozgy, Brno (21.8.2014)
 Právní asistent/ka pro AK Jindřichovský, Praha (21.8.2014)
 Právní asistent/ka pro AK Máchal & Bobek, Praha (21.8.2014)
 administrativní pracovnice pro Exekutorský úřad Brno-venkov, Brno (21.8.2014)
 Advokátní koncipient (čekatel) s roční praxí pro Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Erhard, Plzeň (20.8.2014)
 pracovník notáře pro notář v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem (20.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Administrativní pracovnice / asistentka pro Notářská kancelář, advokátní kancelář, Praha (20.8.2014)
 Recepční/asistent/ka AK (student/ka) pro Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Právník pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (20.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro JUDr. Zdeněk Hromádka, Zlín (20.8.2014)
 Pracovníci notáře pro Notářka v Praze, Praha (20.8.2014)
 Student/ka pro Mgr. Jan Ševčík, advokát, Praha (20.8.2014)
 Administrativní pracovník vymáhání pohledávek pro Bedeto Solutions s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Asistentka/recepční pro PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Ľubomír Focko, Praha (20.8.2014)
 právník - odborný referent pro Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Praha (20.8.2014)
 notářská tajemnice/asistentka pro Notářská kancelář Mgr. Hany Mátlové v Šumperku, Olomouc (20.8.2014)
 Student/Paralegal pro LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (20.8.2014)
 Junior Associate/Advokátní Koncipient pro Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (20.8.2014)
 Poradce/poradkyně do Oddělení dokumentace a analytiky pro Nejvyšší správní soud, Brno (20.8.2014)
 Asistent/-ka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (20.8.2014)
 student/-ka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (20.8.2014)
 koncipient s praxí pro Radostová & Co., Praha (20.8.2014)
 odborný administrativní pracovník v právní oblasti pro Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Olomouc (19.8.2014)
 ADVOKÁT(KA) / ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT(KA) pro David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (19.8.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Jiří Kňáva, advokát, Olomouc (19.8.2014)
 Právník katastru nemovitostí pro Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Praha (19.8.2014)
 Referent/ka na Odboru dominance a vertikálních dohod pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (19.8.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (19.8.2014)
 Asistentka v advokátní kanceláři pro AK JUDr. Ľubomíra Focka, Praha (19.8.2014)
 právník města pro Statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (19.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jan Ševčík, advokát, Praha (19.8.2014)
 Trainee program v oblasti práva pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha (19.8.2014)
 asistentka/sekretářka právníků pro Vejmelka & Wünsch, Praha (19.8.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (19.8.2014)
 Advokátní koncipient - trestní a rodinné právo pro JUDr. Lucie Hrdá, advokát, Praha (19.8.2014)
 PRÁVNÍ ASISTENT pro GLATZOVÁ & Co., s.r.o., Praha (18.8.2014)
 Právník do odboru právního pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (18.8.2014)
 Právník junior pro AK JUDr. Róbert Paulovič, Praha (18.8.2014)
 PRÁVNÍK SE SPECIALIZACÍ NA TRESTNÍ PRÁVO pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (18.8.2014)
 Právník EU pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (18.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Praha (18.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (18.8.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Praha 4, Praha (18.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (18.8.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Praha 4, Praha (18.8.2014)
 Firemní právník - zahraniční výrobní společnost pro Práce plus , Praha (18.8.2014)
 Advokátní koncipient (čekatel) Plzeň pro Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Erhard, Plzeň (17.8.2014)
 Poradce v oblasti spotřebitelského práva pro dTest, o.p.s., Praha (16.8.2014)
 Administrativní pracovník/ asistent insolvenčního správce pro Advokátní a insolvenční kancelář v Praze, Praha (16.8.2014)
 Asistentka pro Schüller, Kordačová & Partners, Středočeský (16.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Schüller, Kordačová & Partners, Středočeský (16.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Schüller, Kordačová & Partners, Praha (16.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Martina Houžvová, advokátní kancelář, Praha (15.8.2014)
 Samostatného advokátní koncipient pro AK VILA ADVOKAT, Praha (15.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r. o., Praha (15.8.2014)
 PRÁVNÍK pro Úřad státní správy, Praha (15.8.2014)
 vedoucí Oddělení veřejných zakázek na Sekci veřejných zakázek pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha (15.8.2014)
 student/-ka pro advokátní kancelář Mgr. Ing. Michaely Šafářové, Praha (14.8.2014)
 NOTÁŘSKÁ KONCIPIENTKA ČI KANDIDÁTKA pro Notářská kancelář v Praze 5, Praha (14.8.2014)
 Koncipient for an international law firm - corporate/M&A pro Bright HR, Praha (14.8.2014)
 advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Jaromír Jaroš, Ostrava (14.8.2014)
 PARALEGAL pro BERNARD LEGAL, s.r.o., Praha (14.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro BERNARD LEGAL, s.r.o., Praha (14.8.2014)
 Asistent/ka - recepční pro Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (14.8.2014)
 referent - právník pro Kancelář finančního arbitra, Praha (14.8.2014)
 Advokát pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (14.8.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (14.8.2014)
 Právník do odboru farmacie pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (14.8.2014)
 praktikant/praktikantka pro Mgr. Pavol Riško, advokát, Brno (14.8.2014)
 Právní stážista pro White & Case, Praha (14.8.2014)
 Notářský/á koncipient/ka pro Notářská kancelář Mgr. Václava Vody, Praha (14.8.2014)
 advokátní koncipient – obchodní a občanské právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (14.8.2014)
 advokátní koncipient – obchodní právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (14.8.2014)
 Advokátní koncipientka pro AK Pokorná, Praha (14.8.2014)
 SENIORNÍ STUDENT PRÁV pro CABINET BERNADET s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.8.2014)
 Poradce/poradkyně Oddělení dokumentace a analytiky pro Nejvyšší správní soud , Brno (13.8.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, Jihlava (13.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pohledávky pro UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (13.8.2014)
 Podnikový právník - junior pro Bright HR, Praha (13.8.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (13.8.2014)
 Týmová Asistentka pro White & Case, Praha (13.8.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Brunclík & Štefánik, Praha (12.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro Glatzová & Co., Praha (12.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Urbášek & Partners, advokátní kancelář, Praha (12.8.2014)
 referent společné státní správy a samosprávy - právník pro Sekce legislativní a právní Ministerstva obrany ČR, Praha (12.8.2014)
 ADVOKÁT / ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT pro AK Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Zlín (11.8.2014)
 notářský koncipient/kandidát pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (11.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners, České Budějovice (11.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Paděra, Praha (11.8.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (8.8.2014)
 TAX LAWYER – JUNIOR/SENIOR pro BrightHR, Praha (8.8.2014)
 Vedoucí kanceláře pro notářskou a advokátní kancelář pro Notářská kancelář, advokátní kancelář, Praha (8.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/-KA pro Láník a partneři, advokátní kancelář, Praha (8.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (8.8.2014)
 Firemní právník pro Tebodin Czech Republic s.r.o., Středočeský (8.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno (8.8.2014)
 Legal secretary pro Bright HR, Praha (7.8.2014)
 Právník/právnička (MMR) pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha (7.8.2014)
 NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT/KA, KANDIDÁT/KA pro Mgr. Hana Mátlová, notářka v Šumperku, Olomouc (7.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (7.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Bányaiová Vožehová, s.r.o, advokátní kancelář, Praha (7.8.2014)
 Právní asistent pro Bányaiová Vožehová, s.r.o, advokátní kancelář, Praha (7.8.2014)
 Právní asistent/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (7.8.2014)
 ASISTENTKA PRÁVNÍKŮ pro Glatzová & Co., Praha (7.8.2014)
 Advokátní koncipient / koncipientka pro NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS v.o.s., Praha (7.8.2014)
 Samostatného advokátního koncipienta pro AK VILA ADVOKAT , Praha (7.8.2014)
 Advokátní Koncipient / Koncipientka pro čech / partners, advokátní kancelář, Praha (7.8.2014)
 spolupracující advokát pro Vejmelka & Wuensch, Praha (6.8.2014)
 advokátní koncipient pro Vejmelka & Wuensch, Praha (6.8.2014)
 asistentka/sekretářka právníků pro Vejmelka & Wünsch, Praha (6.8.2014)
 Advokátní koncipient pro Fridrich Paĺko, s.r.o., organizační složka, Praha (6.8.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (5.8.2014)
 Advokátní koncipient pro AK Vondráček&Opatrný, Zlín (5.8.2014)
 Právník/čka junior pro Geosyntax, Praha (5.8.2014)
 Student/Paralegal pro Kučera & Associates, advokátní kancelář, Praha (5.8.2014)
 Firemní právník s pokročilou angličtinou - průmysl pro Práce plus, spol. s r.o., Praha (5.8.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Praha (5.8.2014)
 metodik veřejných zakázek pro Generální ředitelství cel, oddělení 010 Veřejných zakázek, Praha (4.8.2014)
 Advokátní koncipient pro AK v centru Prahy, Praha (4.8.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (4.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář - Mgr. Eva Kocmanová, Brno (4.8.2014)
 Administrativní pracovnice/pracovník pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Vykonavatel pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Administrativní pracovnice/pracovník pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 advokátní koncipient/ student s praxí pro AK JUDr. Markéty Němcové, Brno (1.8.2014)
 Paralegal pro Bird & Bird, s.r.o., Praha (1.8.2014)
 NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT/KANDIDÁT pro Notářská kancelář Praha 1, Praha (1.8.2014)
 advokátní koncipient/právník pro PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Plzeň (1.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro Mgr. Alexandr Petr, advokát, Brno (31.7.2014)
 Právník - absolvent, student 5. ročníku - se zájmem o veřejné právo pro Transparency International - Česká republika, o.p.s., Praha (31.7.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Frýdek-Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor, Ostrava (30.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (30.7.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (30.7.2014)
 Trainee program v oblasti práva pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha (30.7.2014)
 STUDENT/KA PRO ADMINISTRATIVNÍ PODPORU v rozsahu cca 2-3 dny v týdnu pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (30.7.2014)
 Odborný pracovník vykonávající odb. činnosti souv.s rozhod. činností soudu pro Okresní soud v Hodoníně, Brno (30.7.2014)
 Administrativní výpomoc pro AK Brodec & Partners, Praha (30.7.2014)
 Studentská výpomoc pro Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r. o., Praha (30.7.2014)
 Administrativní výpomoc/Student pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Liberec (30.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (30.7.2014)
 Studentská výpomoc pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (30.7.2014)
 Notářský KONCIPIENT pro notářská kancelář Praha 2, Praha (30.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Urbášek & Partners,advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Notářská KONCIPIENTKA pro notářská kancelář Praha 5, Praha (29.7.2014)
 Koncipient s praxí a s pracovní znalostí německého jazyka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka s výbornou znalostí německého jazyka. pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Právník na katastrálním úřadu pro Katastrální pracoviště Šumperk, Olomouc (29.7.2014)
 Asistentka pro JUDr. Daniela Urbanová, advokát, Praha (28.7.2014)
 Junior koncipient s ruštinou a angličtinou pro Bright HR, Praha (28.7.2014)
 JUNIOR PRÁVNÍK (obchodní právo) pro Randstad s.r.o., Praha (28.7.2014)
 Právník / právnička na Odboru kartelů - zástup za MD/RD pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (28.7.2014)
 právník/právnička na Odbor druhostupňového rozhodování II pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (28.7.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (28.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha (28.7.2014)
 advokát pro AK PRAHA, Praha (25.7.2014)
 advokátní koncipient pro AK PRAHA, Praha (25.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Lucie Kýčková, Ústí nad Labem (25.7.2014)
 asistentka právníků pro Vejmelka & Wünsch, Praha (24.7.2014)
 Advokát / Advokátní koncipient pro Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Praha (24.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (24.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o., Olomouc (24.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka BRNO pro AK MGR.ALENA STRAUBOVÁ, Brno (23.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (23.7.2014)
 Asistentka/recepční pro PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Praha (23.7.2014)
 Právní asistent/asistentka pro Advokátní kancelář, Mgr. Lubomír Kazda, Praha (23.7.2014)
 Administrativní pracovníci pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (22.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o., Jihlava (22.7.2014)
 Advokát/advokátní koncipient s praxí pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (21.7.2014)
 Právník/čka pro In IUSTITIA, Praha (18.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (18.7.2014)
 Advokátní koncipientka / advokátní koncipient pro Achour & Hájek s.r.o., Praha (18.7.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Praha (18.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.7.2014)
 Koncipient (tým pro řešení daňových sporů) pro Ambruz & Dark Deloitte Legal, Praha (16.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (16.7.2014)
 NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT pro Notářská kancelář JUDr. Lubomíra Miky v Brně, Brno (15.7.2014)
 notářská koncipientka pro Notářská kancelář, Praha (14.7.2014)
 Advokát/ka (1-2 roky po ZK) s výbornou znalostí NJ pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 koncipient/ka pro AK Mgr. Davida Nováka, Praha (14.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokatní kancelář v Praze, Praha (14.7.2014)
 Koncipient for an international law firm pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 Junior koncipient pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 Praktikant/Praktikantka pro Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Soukup, BA, Brno (14.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. David Metelka , Ostrava (14.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Jarušek, Straková & partners, České Budějovice (11.7.2014)
 Recepční / asistentka pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,Karoliny Světlé 25, Praha 1, Praha (10.7.2014)
 Právní asistent pro , Praha (10.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro JUDr.František Kubín,Advokátní kancelář, Havířov-Město, Douhá třída 461/3, , Ostrava (10.7.2014)
 Koncipienta s praxí a s pracovní znalostí německého jazyka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.7.2014)
 Právník se zkušenostmi v oblasti správního práva pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.7.2014)
 Junior Associate/Advokátní koncipient pro Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.7.2014)
 právní asistent/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (8.7.2014)
 KONCIPIENT/KA pro Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s., Praha (8.7.2014)
 advokátní koncipient pro AK JUDr. Táni Diršmidové, Praha (7.7.2014)
 právník/právnička odboru nemocenského pojištění zaměstnanců pro Česká správa sociálního zabezpečení, Praha (7.7.2014)
 Koncipient/ka pro AK Mgr. Alena Straubová, Brno (7.7.2014)
 notářská tajemnice/asistentka pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (7.7.2014)
 Advokátní koncipient pro AK Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (4.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (3.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (3.7.2014)
 Vedoucí právního oddělení pro Město Přelouč, Pardubice (2.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát , Brno (2.7.2014)
 Advokát & koncipient pro Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (2.7.2014)
 Administrativní pracovník/pracovnice pro Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Praha (1.7.2014)
 Asistentka pro ČechPartners, advokátní kancelář, Praha (1.7.2014)
 Právník CZ s.s. pro Akcenta Cz a.s., Hradec Králové (30.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. David Metelka , Ostrava (30.6.2014)
 Praktikant/ka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno (27.6.2014)
 student/studentka 3. - 4. ročníku pro Advokátní kancelář Mgr. Marek Hoskovec, Praha (20.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (16.6.2014)
 student/ka pro Mgr. Petr Pytlík, advokát, Praha (9.6.2014)
 Firemní právník pro Pharmservice s.r.o., Praha (25.5.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro JUDr. Jan Olejníček, advokátní kancelář, Praha (29.4.2014)
 Pracovníci notáře pro Mgr. Petr Werner, notář se sídlem v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem (15.4.2014)
 Advokát pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (17.1.2014)
 advokátní koncipient pro advokátní kancelář JUDr. Táni Diršmidové, Praha (13.12.2013)
 Student/ka pro Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC, Praha (18.11.2013)
 Studentská pozice pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (8.10.2013)
 Studentská praxe v advokátní kanceláři pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (24.4.2012)
Celkem: 289 záznamů. Odběr novinek