Nabídek k zaměstnání (276)
Počet poptávajících (49)Přehled nabídek

 za posledních 7 dní
 za poslední 2 měsíce
 
 student/-ka pro Český spotřebitel s.r.o., Praha (22.10.2014)
 advokátní koncipient pro AK Jan Zůbek, Praha (22.10.2014)
 PRÁVNÍK / PRÁVNIČKA ODDĚLENÍ PODPORY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK pro Ministerstvo dopravy , Praha (22.10.2014)
 Advokátní koncipient / koncipientka pro Grubner Legal, Praha (22.10.2014)
 RECEPČNÍ pro DENTONS, Praha (22.10.2014)
 správa databáze advokátních kanceláří pro Nakladatelství C.H.Beck, Praha (22.10.2014)
 koncipient pro AK JUDr.Václav Luťcha, Praha (22.10.2014)
 Referent/-ka pro výkon správních činností pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha (22.10.2014)
 JUNIOR PRÁVNÍK pro Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s., Pardubice (22.10.2014)
 PRÁVNÍK (Praha) pro Generální ředitelství cel, odbor 40, odd. 401 Personální , Praha (22.10.2014)
 Koncipient/-ka nebo advokát/-ka pro Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o., Praha (22.10.2014)
 Student do AK pro AK Hartman, Rychnovská, Klicpera, Praha (22.10.2014)
 advokát/ka pro AK Balín, Plzeň (22.10.2014)
 Obchodní konzultant pro Vaše nároky.cz, Brno (22.10.2014)
 Student/ka pro AK Mgr. Ivo Šotka, Praha (22.10.2014)
 Právník junior pro Door Group SE, Praha (22.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK FAMĚRA & spol., Praha (22.10.2014)
 Student pro pobočku insolvenčního správce pro Mgr. Josef Neskusil, LL.M., advokát, Plzeň (22.10.2014)
 Referent/ka Oddělení právních služeb pro Generální finanční ředitelství, Praha (22.10.2014)
 tajemník/ce advokátní kanceláře/advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Těmín, Praha (21.10.2014)
 student/-ka pro AK Mgr. Ing. Michaely Šafářové, Praha (21.10.2014)
 student/-ka pro AK Mgr. Ing. Michaely Šafářové, Praha (21.10.2014)
 student/-ka pro AK Mgr. Ing. Michaely Šafářové, Praha (21.10.2014)
 **Zimní škola práva v Advokátní kanceláři na živých kauzách*** pro VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Brno (21.10.2014)
 právnička/právník v oddělení mezinárodní spolupráce pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha (21.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., advokátka, Praha (21.10.2014)
 Referent společné státní správy a samosprávy pro Česká republika - Ministerstvo vnitra, Praha (21.10.2014)
 Právní praktikant/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Roberta Grunda, Brno (21.10.2014)
 Student/Paralegal pro Kučera & Associates, advokátní kancel´ář, Praha (21.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Kučera & Associates, advokátní kancelář, Praha (21.10.2014)
  referent/ referentka – právníka/ právničku pro odbor Daňová legislativa pro Ministerstvo financí, Praha (21.10.2014)
 PRÁVNÍ ASISTENT/KA pro Advokátní kancelář Mgr. Lucie Tahotné, Praha (21.10.2014)
 Advokátní koncipientka/koncipient pro Advokátní kancelář Belha,Vacíř & spol., s.r.o., Praha (20.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jana Malá, advokátní kancelář, Pardubice (20.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jana Malá, advokátní kancelář, Pardubice (20.10.2014)
 koncipient pro JUDr. Tomáš Kaplan, advokát, Hradec Králové (20.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (20.10.2014)
 Sekretářka na částečný úvazek pro WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Praha (20.10.2014)
 Právník - oblast trestního práva pro Úřad státní správy, Praha (20.10.2014)
 Advokát/advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Polverini Strnad, Praha (20.10.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Miroslav Dubran, advokát, Ústí nad Labem (19.10.2014)
 Právní se zaměřením na veřejné zakázky pro Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o., Plzeň (19.10.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT / ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA pro David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (18.10.2014)
 ADVOKÁT / ADVOKÁTKA pro David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (18.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro advokátní kancelář doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D., Praha (18.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr.Rudolf Hrubý, advokát, České Budějovice (17.10.2014)
 odborný administrativní pracovník v právní oblasti pro Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Olomouc (17.10.2014)
 administrativní pracovník - fakturant pro Advokátní kancelář Mgr. Jana Holcová, Praha (17.10.2014)
 Legal Assistant (student) - corporate, real estate pro rutland ježek, law firm, Praha (17.10.2014)
 ASISTENTKA/SEKRETÁŘKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE pro Advokátní kancelář JUDr. Fialová Ištvánková, JUDr. Monsport, Praha (17.10.2014)
 Advokát/advokátka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (17.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (17.10.2014)
 PM 901039 Referent správy příjmů (Praha) pro Generální ředitelství cel, Praha (17.10.2014)
 PM 909841 Metodik (Praha) pro Generální ředitelství cel Praha, Praha (17.10.2014)
 KONCIPIENT/ADVOKÁT S PRAXÍ pro Glatzová & Co., s.r.o., Praha (17.10.2014)
 notářská tajemnice pro Notář v Litoměřicích, Ústí nad Labem (16.10.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT / ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA pro bnt attorneys-at-law s.r.o., Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Mgr. Lenka Hlavičková, Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Mgr. Kateřina Špoulová, Praha (16.10.2014)
 Front Office Assistant pro Bright HR, Praha (16.10.2014)
 právník v oddělení mezinárodního práva trestního pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha (16.10.2014)
 Podnikový právník pro ČD Cargo, a.s., Praha (16.10.2014)
 Paralegal pro Cashdirect, a.s., Praha (16.10.2014)
 Právník/Právnička - oblast veřejných zakázek a smluvní agenda pro Všeobecná zdravoní pojišťovna České republiky, Praha (16.10.2014)
 Kontakt na absolventy oboru právo pro Ministerstvo vnitra ČR, Praha (16.10.2014)
 advokátní koncipient (junior) pro Advokátní kancelář Mgr. Mária Staňková, Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient pro ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., Praha (16.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro JUDr. Jitka Tutterová, advokát, Praha (16.10.2014)
 právník/právnička v odboru stavebním a územního plánu Magistrátu hl.m.P. pro Hlavní město Praha-Magistrát hlavního města Prahy, Praha (16.10.2014)
 ADVOKÁTNÍ PRAKTIKANT-STUDENT pro AK JUDr. Tomáš Kaplan, Hradec Králové (16.10.2014)
 advokátní koncipient pro Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (15.10.2014)
 STUDENT/KA pro AK Balín, Plzeň (15.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Davida Nováka, Praha (15.10.2014)
 Právník/právnička odboru veřejných zakázek pro Státní pozemkový úřad, Praha (15.10.2014)
 právník/právnička pro Český metrologický institut, Brno (15.10.2014)
 právník/právnička v odboru "Archiv hl.m.Prahy" Magistrátu hl.m.P. pro Hlavní město Praha-Magistrát hlavního města Prahy , Praha (15.10.2014)
 právník/právnička v odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. P. pro Hlavní město Praha -Magistrát hlavního města Prahy, Praha (15.10.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Tomáš Uzel, advokát, Praha (15.10.2014)
 Advokátní koncipient, právní asistent pro HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., Brno (15.10.2014)
 Právník/právnička v legislativě pro Ministerstvo vnitra, odbor legislativy, Praha (15.10.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mesthene & Partner, advokátní kancelář, Praha (15.10.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro DENTONS, Praha (15.10.2014)
 Student/ka pro notářskou kancelář pro JUDr. Lubomír Mika, notář, Brno (14.10.2014)
 Právnička/Právník pro Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, insolvenční správkyně, Olomouc (14.10.2014)
 Asistentka exekutora pro Exekutorský úřad Praha 4, Praha (14.10.2014)
 Právní praktikant pro Exekutorský úřad Praha 4, Praha (14.10.2014)
 koncipient pro JUDr. Tomáš Kaplan, advokát, Hradec Králové (14.10.2014)
 Advokátní koncipient / junior advokát pro Advokátní kancelář Balcar Polanský Eversheds, Praha (14.10.2014)
 referent v oddělení hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Brno (14.10.2014)
 Administrativní výpomoc pro AK Brodec & Partners, Praha (14.10.2014)
 Recepční pro CHSH Kališ & Partners, Praha (14.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Hubková, Pařil, Kratochvíl, advokátní kancelář, Brno (14.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář JUDr. Pavla Hráška, Praha (13.10.2014)
 Brigádník/Student pro Advokátní kancelář JUDr. Pavla Hráška, Praha (13.10.2014)
 STUDENT/KA pro David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (13.10.2014)
 Notářský koncipient pro JUDr. Blanka Čechová, notářka v Praze, Praha (13.10.2014)
 Notářský kandidát pro JUDr. Blanka Čechová, notářka v Praze, Praha (13.10.2014)
 Asistent/ka advokáta pro Advokátní kancelář Čechovský & Václavek, s.r.o., Praha (13.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Čechovský & Václavek, s.r.o., Praha (13.10.2014)
 Koncipient/-ka pro oblast fúzí a akvizic pro Havel, Holásek & Partners, Praha (13.10.2014)
 Senior Finance Lawyer / Head of banking and finance team pro Bright HR, Praha (13.10.2014)
 Marketing & Business Development Co-ordinator pro DLA Piper Prague, Praha (13.10.2014)
 Koncipient s výbornou angličtinou a znalostí NJ, RJ nebo FJ pro Bright HR, Praha (13.10.2014)
 Studentská praxe pro Advokátní a patentová kancelář Traplová-Hakr-Kubát, Praha (13.10.2014)
 Senior koncipient / Junior advokat pro Bright HR, Praha (13.10.2014)
 referent/ referentk – právníka pro odbor 39 – Správní činnosti pro Ministerstvo financí, Praha (13.10.2014)
 Advokát/advokátka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (13.10.2014)
 Advokát/ka pro AK Šimková @ partneři s.r.o., Praha (13.10.2014)
 Junior Associate (koncipient) pro DLA Piper Prague, Praha (13.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Šimková @ partneři s.r.o., Praha (13.10.2014)
 student/studentka pro Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, Praha (13.10.2014)
 Ředitel/ředitelka pravního pro Státní pozemkový úřad, Praha (13.10.2014)
 Praktikant/ Praktikantka s dobrou znalostí NJ pro Advokátní kancelář Bulinský & Vávra, Brno (13.10.2014)
 Student/studentka 5. ročníku právnické fakulty pro Mgr. Svatava Trčková, notářka se sídlem v Novém Jičíně, Ostrava (12.10.2014)
 Notářský koncipient/ notářská koncipientka pro Mgr. Svatava Trčková, notářka se sídlem v Novém Jičíně, Ostrava (12.10.2014)
 Advokátní koncipinet/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (10.10.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (10.10.2014)
 Právník/Právnička pro Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce , Praha (10.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Fridrich Paĺko, s.r.o., organizační složka, Praha (10.10.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mesthene & Partner, advokátní kancelář, Praha (9.10.2014)
 Právní praktikant pro Mgr. Martin Kašpar, Praha (9.10.2014)
 Právník/právnička pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha (9.10.2014)
 právník / právnička v odboru stavebním a územního plánu Magistrátu hl. města Pra pro Hlavní město Praha-Magistrát hlavního města Prahy, Praha (9.10.2014)
 Notářská kancelář v Kladně pro JUDr. Helena Hájková, notářka , Středočeský (9.10.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro JUDr. Jan Olejníček, advokátní kancelář, Praha (9.10.2014)
 Asistent/Asistentka právního oddělení (student/studentka 2.-4. ročníku PF) pro Reticulum, a. s., Olomouc (9.10.2014)
 právník pro Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Hradec Králové (9.10.2014)
 Koncipient/tka, Student/tka 5. ročníku pro Mgr. Žaneta Vítů, advokátka a zapsaná mediátorka, Brno (8.10.2014)
 Advokátní koncipient(ka) pro Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (8.10.2014)
 Advokát/ka pro Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (8.10.2014)
 advokátní koncipient/ka s praxí/bez praxe pro Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o. Plzeň, Plzeň (7.10.2014)
 Koncipient s výbornou znalostí německého jazyka pro Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., Praha (7.10.2014)
 advokátní koncipient pro advokátní kancelář ARTPATENT, Praha (6.10.2014)
 Vedoucí právního a personálního oddělení pro KABELOVNA KABEX a.s., Plzeň (6.10.2014)
 právník Oddělení právní služby PP a SOT pro Státní zemědělský intervenční fond, Praha (6.10.2014)
 Koncipient/advokát pro KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., Brno (6.10.2014)
 Odb. referent pro oblast ochrany spotřeb. v el. komunikacích pro Český telekomunikační úřad, Ústí nad Labem (6.10.2014)
 Advokátní koncipient pro Mgr. Miroslav Lahoda, advokát, Brno (6.10.2014)
 Advokát/ka nebo advokátní koncipient/ka pro oblast veřejných zakázek a koncesí pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, Praha 1, Praha (5.10.2014)
 placená výpomoc pro Notářská kancelář v Kladně, Středočeský (4.10.2014)
 Notářský kandidát pro JUDr. Jana Elšíková, notář v Olomouci, Olomouc (4.10.2014)
 Notářský koncipient pro notář v Litoměřicích, Ústí nad Labem (4.10.2014)
 PRÁVNÍK (JUNIOR) pro společnost s mezinárodní působností, Praha (3.10.2014)
 KONCIPIENT/KONCIPIENTKA pro Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s., Praha (3.10.2014)
 praktikant advokátní kanceláře pro Advokátní kancelář JUDr. Martiny Lintnerové, Plzeň (3.10.2014)
 Odborný referent (právník) regulace komunikačních činností a poštovních služeb pro Český telekomunikační úřad, Praha (3.10.2014)
 Advokát se specializiací Corporate / M&A pro Rentsch Legal, Praha (3.10.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák, soudní exekutor, Ostrava (3.10.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT / KA pro Černý, Rambousek & Černá, Praha (2.10.2014)
 JUNIOR LAWYER pro strong and respected biotechnological company, Praha (2.10.2014)
 Spolupracující advokát/ka pro advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., Praha (2.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., Praha (2.10.2014)
 Paralegal - student/ka právnické fakulty pro advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., Praha (2.10.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (1.10.2014)
 Právník junior pro ČKD PRAHA DIZ, a.s., Praha (1.10.2014)
 Student/ka 3. - 4. ročníku pro CHSH Kališ & Partners, Praha (1.10.2014)
 Koncipient / Koncipientka pro Advotkání kancelář Bulinský & Vávra , Brno (1.10.2014)
 Právník katastru nemovitostí pro Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Praha (1.10.2014)
 FIREMNÍ PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA – junior pro AW Partners, s.r.o., Brno (1.10.2014)
 Advokátní koncipient / junior advokát pro Advokátní kancelář Balcar Polanský Eversheds, Praha (1.10.2014)
 Advokátní koncipient (Frenštát) pro Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o., Ostrava (1.10.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (1.10.2014)
 pomocné administrativní pozice v právní oblasti pro Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Olomouc (30.9.2014)
 Recepční pro CHSH Kališ & Partners, Praha (30.9.2014)
 Asistent/ka advokáta - 5. ročník pro AK Hájek, Praha (30.9.2014)
 ASISTENTKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE pro Sládek & Partners, v.o.s., Praha (30.9.2014)
 advokáta nebo advokátního koncipienta pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (30.9.2014)
 EXEKUTORSKÝ KONCIPIENT - VYKONAVATEL SOUDNÍHO EXEKUTORA pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (30.9.2014)
 Student/ka – právní asistent/ka do advokátní kanceláře (3. – 4. ročník) pro Advokátní kancelář JUDr. Michala Krnáče, Ostrava (30.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. et Mgr. Lenky Mrázkové se sídlem v Olomouci, Olomouc (30.9.2014)
 právník/právnička na Odboru kartelů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (30.9.2014)
 Advokátní kancelář pro JUDr. Šárka Foltýnová & spol., Praha (30.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK MRÁZEK - MRÁZKOVÁ, Praha (30.9.2014)
 asistentka v AK pro AK MRÁZEK - MRÁZKOVÁ, Praha (30.9.2014)
 NOTÁŘSKÝ/Á koncipient/ka, kandidát/ka pro NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ Praha 5, Praha (29.9.2014)
 Právník - senior pro ČZU v Praze, Praha (29.9.2014)
 Praktikant/ka pro AK Mgr. Marka Novotného, Brno (29.9.2014)
 advokátní koncipient/ka – obchodní a občanské právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (29.9.2014)
 advokátní koncipient/ka – občanské a rodinné právo pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (29.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (29.9.2014)
 VEČERNÍ ASISTENTKA | RECEPČNÍ pro pro mezinárodní AK SCHÖNHERR s.r.o., Praha (29.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka s NJ pro CHSH Kališ & Partners, Praha (29.9.2014)
 Student/ka 2. ročníku pro AK Válek, Praha (29.9.2014)
 Koncipient(ka) pro Advokátní kancelář Vych and Partners, s.r.o., Praha (28.9.2014)
 Praktikant, student 3.-4. ročníku pro SPOLEČNĚ, O.P.S., Ostrava (26.9.2014)
 Asistentka/vedoucí sekretariátu pro Advokátní kancelář Purkyt & Co., Praha (26.9.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář JUDr. Pavel Kosnar, Plzeň (26.9.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Schüller, Kordačová & Partners , Praha (26.9.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro AK RHK, s.r.o., Ostrava (26.9.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Schüller, Kordačová & Partners , Středočeský (25.9.2014)
 Koncipient s výbornou angličtinou a znalostí NJ, RJ nebo FJ pro Bright HR, Praha (25.9.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (25.9.2014)
 Praktikant pro AK Hartman, Rychnovská, Klicpera, Liberec (25.9.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Černý, Rambousek & Černá, Praha (24.9.2014)
 student pro Advokátní kanceláře Růžová, Praha (24.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., Praha (24.9.2014)
 Firemní právník pro Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha (24.9.2014)
 Firemní právník/advokát - Ústecký kraj pro UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Ústí nad Labem (24.9.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mesthene & Partner, advokátní kancelář, Praha (24.9.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (23.9.2014)
 Referent/ka státní správy a samosprávy pro Katastrální úřad pro Liberecký kraj, KP Semily, Liberec (23.9.2014)
 Senior advokát pro UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (23.9.2014)
 advokátní koncipient pro Kubištová &Co., v.o.s., Praha (23.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (23.9.2014)
 Právní asistent/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (23.9.2014)
 právník, Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro SZPI, inspektorát pro Prahu a Středočeský kraj, Praha (23.9.2014)
 asistentka/recepční pro AK Mgr. Marek Ulman, Praha (23.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Jiří Kňáva, advokát, Olomouc (23.9.2014)
 Back office assistant pro International Law Firm, Praha (22.9.2014)
 student/ka do advokátní kanceláře pro AK Mgr. Marek Ulman, Praha (22.9.2014)
 Student právnické fakulty pro Advokátní kancelář Bakeš & partneři, Praha (22.9.2014)
 právník/právnička pro Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha , Praha (22.9.2014)
 Studentská výpomoc pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (22.9.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., Praha (22.9.2014)
 praktikant pro PPS advokáti s.r.o., Hradec Králové (19.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka, spolupracující advokát/ka pro PPS advokáti s.r.o., Hradec Králové (19.9.2014)
 Advokátní koncipient pro Mgr. Tomáš Šperka, advokát, Olomouc (18.9.2014)
 Student - právní praxe pro JUDr. Ivana Kondrová, notářka, Hradec Králové (17.9.2014)
 advokátní koncipientka pro AK JUDr. Monika Forejtová,Ph.D., Praha (17.9.2014)
 PRÁVNÍK SE SPECIALIZACÍ NA TRESTNÍ PRÁVO pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (17.9.2014)
 ADVOKÁT pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (17.9.2014)
 advokátní koncipient/ka pro advokátní kancelář Mgr. Miroslava Schüllera, Středočeský (16.9.2014)
 Stáž v projektu z oblasti práva pro Zákonomat.cz, z.s., Praha (16.9.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mesthene & Partner, advokátní kancelář, Praha (16.9.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (14.9.2014)
 Student/studentka 4. nebo 5. ročníku právnické fakulty pro Mgr. Svatava Trčková, notářka, Ostrava (13.9.2014)
 STUDENTKA/STUDENT - PARALEGAL pro pro mezinárodní AK - Schönherr s.r.o., Praha (12.9.2014)
 advokát / advokátka / advokátní koncipient / advokátní koncipient pro BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., Ostrava (12.9.2014)
 Student/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Ivo Šotka se sídlem v Olomouci, Praha (11.9.2014)
 Student pro JUDr. Jindřiška Šulcová, Středočeský (10.9.2014)
 Advokátní koncipient pro ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., Praha (10.9.2014)
 VYKONAVATEL SOUDNÍHO EXEKUTORA pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (10.9.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.9.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.9.2014)
 student/ka - asistent/ka pro Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., Praha (9.9.2014)
 právní asistent/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (8.9.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (7.9.2014)
 Advokát pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (5.9.2014)
 Advokátní koncipient/ka s NJ a AJ pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Praha, Praha (5.9.2014)
 advokátní koncipient pro AK Romana Javornická, Praha (5.9.2014)
 Referent pro Příspěvková organizace státu, Praha (5.9.2014)
 Recepční - brigáda pro CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.9.2014)
 právník pro Policie České republiky, Praha (4.9.2014)
 Advokátní asistent/asistentka pro AK Doubek & Partners, Praha (4.9.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KONCIPIENTKA pro ADVOKACIE - PRAHA, Praha (4.9.2014)
 Právník HZS pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Středočeský (3.9.2014)
 Studentská výpomoc pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (3.9.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (2.9.2014)
 právník Oddělení právní služby PP a SOT pro Státní zemědělský intervenční fond, Praha (2.9.2014)
 právník, oddělení veřejných zakázek pro statutární město Zlín, Zlín (2.9.2014)
 Referenty/referentky na Sekci veřejných zakázek pro pracoviště v Praze pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže , Praha (1.9.2014)
 Student/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Ivo Šotka se sídlem v Olomouci, Praha (1.9.2014)
 vrchní rada - právník administrativněprávního oddělení inspektorátu ČOI pro Česká obchodní inspekce, inspektorát Královéhradecký a Pardubický , Hradec Králové (1.9.2014)
 Koncipient/ka pro Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, Praha (29.8.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Zachveja & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Ostrava (28.8.2014)
 Student/Paralegal pro Kučera & Associates, advokátní kancelář, Praha (27.8.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA / KONCIPIENT pro TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. , Praha (27.8.2014)
 Firemní právník pro Purple Technology s.r.o., Brno (26.8.2014)
 Redaktor - celá ČR pro muj-pravnik.cz, Praha (25.8.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Olejníček et soter legal, advokátní kancelář, Praha (25.8.2014)
 Administrativní pracovnice/pracovník pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Vykonavatel pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Administrativní pracovnice/pracovník pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem v Týništi nad Orlicí, Hradec Králové (3.8.2014)
 Junior právník/právnička pro FOXCONN CZ, s.r.o., Pardubice (7.7.2014)
 student/studentka 3. - 4. ročníku pro Advokátní kancelář Mgr. Marek Hoskovec, Praha (20.6.2014)
 notářský(á) koncipient(ka)kandidát(ka) pro JUDr. Adéla Matějková, Praha (5.6.2014)
 právník pro Policie České republiky, Praha (4.6.2014)
 student/ka do advokátní kanceláře pro AK Mgr. Marek Ulman, Praha (20.5.2014)
 Advokátní koncipient pro AK RHK, s.r.o., Ostrava (6.5.2014)
 Pracovníci notáře pro Mgr. Petr Werner, notář se sídlem v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem (15.4.2014)
 Advokátní koncipient pro Mgr. Kateřina Špoulová, Praha (7.4.2014)
 Advokát pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (17.1.2014)
 Studentská pozice pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (8.10.2013)
 Studentská praxe v advokátní kanceláři pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (24.4.2012)
Celkem: 276 záznamů. Odběr novinek