Nabídek k zaměstnání (271)
Počet poptávajících (52)Přehled nabídek

 za posledních 7 dní
 za poslední 2 měsíce
 
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro Mgr. Alexandr Petr, advokát, Brno (31.7.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (31.7.2014)
 Právník - absolvent, student 5. ročníku - se zájmem o veřejné právo pro Transparency International - Česká republika, o.p.s., Praha (31.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Jana Ševčíka, Praha (31.7.2014)
 Právník/Personalista pro TOP HOTELS GROUP a.s., Praha (30.7.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Frýdek-Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor, Ostrava (30.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (30.7.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (30.7.2014)
 Trainee program v oblasti práva pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha (30.7.2014)
 STUDENT/KA PRO ADMINISTRATIVNÍ PODPORU v rozsahu cca 2-3 dny v týdnu pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (30.7.2014)
 večerní asistent(ka)/recepční pro Advokátní kancelář Praha 6, Praha (30.7.2014)
 Administrativní pracovník pro JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor, Brno (30.7.2014)
 Administrativní výpomoc pro AK Brodec & Partners, Praha (30.7.2014)
 Studentská výpomoc pro Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r. o., Praha (30.7.2014)
 Administrativní výpomoc/Student pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Liberec (30.7.2014)
 Asistent/asistentka pro Advokátní kancelář Šelder, Praha (30.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (30.7.2014)
 Studentská výpomoc pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (30.7.2014)
 Notářská tajemnice pro Notářská kancelář Praha, Praha (29.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Urbášek & Partners,advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Notářská KONCIPIENTKA pro notářská kancelář Praha 5, Praha (29.7.2014)
 Koncipient s praxí a s pracovní znalostí německého jazyka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka s výbornou znalostí německého jazyka. pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (29.7.2014)
 Právník na katastrálním úřadu pro Katastrální pracoviště Šumperk, Olomouc (29.7.2014)
 Student práv Praha pro Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o, Praha (28.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o, Praha (28.7.2014)
 Asistentka/recepční (BRIGÁDA) pro Havelková & Partners, Praha (28.7.2014)
 ASISTENTKA/OFFICE MANAŽERKA pro Havelková & Partners, Praha (28.7.2014)
 Asistentka pro JUDr. Daniela Urbanová, advokát, Praha (28.7.2014)
 Junior koncipient s ruštinou a angličtinou pro Bright HR, Praha (28.7.2014)
 JUNIOR PRÁVNÍK (obchodní právo) pro Randstad s.r.o., Praha (28.7.2014)
 Právník / právnička na Odboru kartelů - zástup za MD/RD pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (28.7.2014)
 právník/právnička na Odbor druhostupňového rozhodování II pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (28.7.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (28.7.2014)
 Právník / právnička pro agendu správního řízení pro Ministerstvo dopravy, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, Praha (28.7.2014)
 Advokátní koncipient pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA, Praha (28.7.2014)
 státní správa pro Ministerstvo vnitra, Praha (28.7.2014)
 Referent/referentka do odd. technické pomoci a finančního plánu - zástup za MD pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (28.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Plzeň (28.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha (28.7.2014)
 Student 4. ročníku pro Advokátní kancelář PIERSTONE, Praha (28.7.2014)
 Koncipient pro Advokátní kancelář PIERSTONE, Praha (28.7.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro KVB advokátní kancelář s.r.o., Pardubice (28.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol., s.r.o., Plzeň (26.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Brno (26.7.2014)
 Koncipient s výbornou znalostí německého jazyka pro Ambruz & Dark Deloitte Legal, Praha (25.7.2014)
 Koncipient (tým pro řešení daňových sporů) pro Ambruz & Dark Deloitte Legal, Praha (25.7.2014)
 Právní asistent pro Významná poradenská kancelář, Praha (25.7.2014)
 KONCIPIENT/KA pro JUDr.Pavel Novák, Praha (25.7.2014)
 Pracovní stáž v advokátní kanceláři pro AK RMS, Praha (25.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. Jaromíra Jaroše, Ostrava (25.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Martina Houžvová, advokátní kancelář, Praha (25.7.2014)
 advokát pro AK PRAHA, Praha (25.7.2014)
 advokátní koncipient pro AK PRAHA, Praha (25.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK STRAKA, Praha (25.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Lucie Kýčková, Ústí nad Labem (25.7.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Praha, Praha (25.7.2014)
 VOLNÁ POZICE PRO STUDENTY PRO ADMINISTRATIVNÍ PODPORU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE pro ARGUMENTUM.CZ, Praha (24.7.2014)
 koncipient/ka pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (24.7.2014)
 Referent vnější legislativy pro Ministerstvo vnitra, Praha (24.7.2014)
 Právník - zahraniční společnost pro Práce plus, Praha (24.7.2014)
 Asistentka právníků v AK pro GLATZOVÁ & Co., Praha (24.7.2014)
 asistentka právníků pro Vejmelka & Wünsch, Praha (24.7.2014)
 Advokát/Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. , Hradec Králové (24.7.2014)
 Advokát / Advokátní koncipient pro Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Praha (24.7.2014)
 Advokátní praktikant pro AK Kestlová, Rotterová & Mádr, Brno (24.7.2014)
 advokátní koncipient pro Mgr. Lucie Toniková, advokát, Praha (24.7.2014)
 advokátní koncipient/ -ka pro Advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, Brno (24.7.2014)
 právník / právnička v odboru školství, mládeže a sportu pro Magistrát hl. města Prahy, Praha (24.7.2014)
 Notářský koncipient pro Notářská kancelář JUDr. Radim Drášil, Praha (24.7.2014)
 Student/studentka 3.-4. ročníku pro Noerr s.r.o., Praha (24.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (24.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o., Olomouc (24.7.2014)
 Asistentka právního oddělení a nadačního fondu pro Právni oddělení, Praha (24.7.2014)
 Právník – Správa korporátních úvěrů Praha pro ČSOB, Praha (24.7.2014)
 student 4. - 5. ročníku právnické fakulty pro Advokátní kanceláře Růžová, Praha (23.7.2014)
 ASISTENT/KA pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (23.7.2014)
 Asistentka v advokátní kanceláři pro PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (23.7.2014)
 Právník/právnička oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva pro Úřad vlády ČR, Praha (23.7.2014)
 referent na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra pro Ministerstvo vnitra ČR, Praha (23.7.2014)
 Seniorní student (pro studenty nastupující do 4. a 5. ročníků) pro ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (23.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka BRNO pro AK MGR.ALENA STRAUBOVÁ, Brno (23.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (23.7.2014)
 Advokát/ka, advokátní koncipient/ka s praxí pro ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o., Praha (23.7.2014)
 Asistentka/recepční pro PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Praha (23.7.2014)
 Právní asistent/asistentka pro Advokátní kancelář, Mgr. Lubomír Kazda, Praha (23.7.2014)
 Administrativní pracovníci pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (22.7.2014)
 Podnikový právník junior pro ALTA CZ, a.s., Brno (22.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o., Jihlava (22.7.2014)
 Právní asistent / student práv pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. , Praha (22.7.2014)
 Advokát/advokátní koncipient s praxí pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (21.7.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Rokycany, Plzeň (21.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LegalJobs.cz s.r.o., Praha (21.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LegalJobs.cz s.r.o., Praha (21.7.2014)
 ASISTENTKU/RECEPČNÍ advokátní kanceláře pro Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková , Praha (21.7.2014)
 Právní asistent/ka pro LegalJobs.cz s.r.o., Praha (21.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (21.7.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (21.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Alexandr Petr, advokát, sídlem Moravské nám. 629/4, 602 00 Brno, Brno (21.7.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT / KONCIPIENTKA pro HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář s.r.o., Praha (21.7.2014)
 Právník pro oblast přípravy a realizace prodeje nepotřebného nemovitého majetku pro Ministerstvo obrany ČR - Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, Praha (21.7.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o., Praha (20.7.2014)
 Student/Paralegal pro LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (19.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (19.7.2014)
 Právník/čka pro In IUSTITIA, Praha (18.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Pardubice (18.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (18.7.2014)
 PRÁVNÍ STUDENT/KA pro Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o., Praha (18.7.2014)
 Právník/Personalista pro TOP HOTELS GROUP a.s., Praha (18.7.2014)
 STUDENTA/KA PRO ADMINISTRATIVNÍ PODPORU v rozsahu cca 2-3 dny v týdnu pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (18.7.2014)
 recepční pro Kubištová &Co., v.o.s., Praha (18.7.2014)
 Advokátní koncipientka / advokátní koncipient pro Achour & Hájek s.r.o., Praha (18.7.2014)
 asistent soudce pro Městský soud v Praze, obchodní úsek, Praha (18.7.2014)
 Exekutorský koncipient pro Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Praha (18.7.2014)
 Firemní právník s pokročilou angličtinou - průmysl pro Práce plus, Středočeský (18.7.2014)
 Firemní právník s pokročilou angličtinou (průmysl, výroba) pro Práce plus, Praha (18.7.2014)
 Odborná výpomoc v kanceláři insolvenčního správce pro Mgr. Petr Zapletal, insolvenční správce, Praha (18.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Ružička, Srp & Partners s.r.o., AK, Praha (17.7.2014)
 Specialista veřejných zakázek pro Eurovision, a.s., Brno (17.7.2014)
 Koncipient (tým pro řešení daňových sporů) pro Ambruz & Dark Deloitte Legal, Praha (16.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (16.7.2014)
 Advokát/ka, koncipient/ka pro Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (16.7.2014)
 NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT pro Notářská kancelář JUDr. Lubomíra Miky v Brně, Brno (15.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Arzinger & Partneři, s.r.o., Praha (15.7.2014)
 advokátní koncipient/ student s praxí pro AK JUDr. Markéta Němcová, Brno (15.7.2014)
 advokátní koncipient(ka) pro advokátní kancelář v centru Hradce Králové, Hradec Králové (15.7.2014)
 notářská koncipientka pro Notářská kancelář, Praha (14.7.2014)
 Advokát/ka (1-2 roky po ZK) s výbornou znalostí NJ pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 koncipient/ka pro AK Mgr. Davida Nováka, Praha (14.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokatní kancelář v Praze, Praha (14.7.2014)
 Koncipient for an international law firm pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 Junior koncipient pro Bright HR, Praha (14.7.2014)
 Praktikant/Praktikantka pro Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Soukup, BA, Brno (14.7.2014)
 právník pro veřejné zakázky pro Město Cheb, Karlovy Vary (14.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. David Metelka , Ostrava (14.7.2014)
 právník pro Celní úřad pro Olomoucký kraj, Olomouc (14.7.2014)
 Notářský kandidát/zástupce pro Notářská kancelář, Praha (13.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.7.2014)
 Advokátní koncipient v AK s generální praxí pro AK Pospíšilová, Brno (11.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Jarušek, Straková & partners, České Budějovice (11.7.2014)
 advokát nebo advokátní koncipient s praxí pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (11.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Róberta Pauloviče, Praha (11.7.2014)
 Právník - junior pro Geosyntax a.s., Praha (11.7.2014)
 Právník pro Jihočeský kraj - Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice (11.7.2014)
 Advokátní koncipient pro BKK Legal s.r.o., Ostrava (10.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Ľudovít Pavela, Praha (10.7.2014)
 Recepční / asistentka pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,Karoliny Světlé 25, Praha 1, Praha (10.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro ADVOKACIE - PRAHA, Praha (10.7.2014)
 M&A/Corporate Lawyer pro Advokátní kancelář KPMG Legal, s.r.o., Praha (10.7.2014)
 Právní asistent pro , Praha (10.7.2014)
 Studentská praxe v AK pro AK JUDr. Jiří Vlasák, Praha (10.7.2014)
 advokátní koncipient/ka pro JUDr.František Kubín,Advokátní kancelář, Havířov-Město, Douhá třída 461/3, , Ostrava (10.7.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (10.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS , Praha (10.7.2014)
 Praktikant v AK pro Forteslegal, Praha (9.7.2014)
 advokátní koncipient(ka) pro advokátní kancelář v centru Hradce Králové, Hradec Králové (9.7.2014)
 Právník pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (9.7.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Mgr.Jiří Kokeš, Středočeský (9.7.2014)
 Koncipienta s praxí a s pracovní znalostí německého jazyka pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.7.2014)
 Právník se zkušenostmi v oblasti správního práva pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (9.7.2014)
 Junior Associate/Advokátní koncipient pro Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Kaplan & Nohejl, Praha (9.7.2014)
 Právník junior pro ČKD PRAHA DIZ, a.s., Praha (8.7.2014)
 Student/ka pro Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (8.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, Praha (8.7.2014)
 Studentka na výpomoc do AK pro AK Praha 1, Praha (8.7.2014)
 Právní asistent / student práv pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (8.7.2014)
 právní asistent/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (8.7.2014)
 ASISTENT/KA OFFICE MANAGERA pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (8.7.2014)
 právní asistent pro Notářská kancelář JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové, Hradec Králové (8.7.2014)
 ASISTENTKA NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK pro AK Dvořák&Ihlová, Praha (8.7.2014)
 advokátního koncipienta/koncipientku pro JUDr. Jan Olejníček, advokátní kancelář, Praha (8.7.2014)
 odborný referent/ka oddělení personálních činností - právník / právnička pro Ministerstvo zemědělství ČR, Praha (8.7.2014)
 KONCIPIENT/KA pro Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s., Praha (8.7.2014)
 Junior právník/právnička pro FOXCONN CZ, s.r.o., Středočeský (7.7.2014)
 Junior právník/právnička pro FOXCONN CZ, s.r.o., Pardubice (7.7.2014)
 Student/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (7.7.2014)
 Právní asistent / student práv pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (7.7.2014)
 advokátní koncipient/ student s praxí pro AK JUDr. Markéta Němcová, Brno (7.7.2014)
 advokátní koncipient pro AK JUDr. Táni Diršmidové, Praha (7.7.2014)
 právník/právnička odboru nemocenského pojištění zaměstnanců pro Česká správa sociálního zabezpečení, Praha (7.7.2014)
 referent společné státní správy a samosprávy pro Ministerstvo obrany ČR - Sekce legislativní a právní, Praha (7.7.2014)
 Koncipient/ka pro AK Mgr. Alena Straubová, Brno (7.7.2014)
 právní asistentka pro AK Mgr. Alena Straubová, Brno (7.7.2014)
 Asistentka pro advokátní kancelář pro AK Munková, Zoufalý a partneři, Praha (7.7.2014)
 inspektor pro Celní správa ČR - Generální ředitelství cel, Praha (7.7.2014)
  právník (4 volná služební místa) pro Celní správa ČR - Generální ředitelství cel, Praha (7.7.2014)
 notářská tajemnice/asistentka pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (7.7.2014)
 notářský koncipient/kandidát pro Notářská kancelář Praha 6, Praha (7.7.2014)
 Asistent/ka AK - praktikant/ka pro Mgr. Zuzana Zinráková, advokátka, Olomouc (4.7.2014)
 Advokátní koncipient pro AK Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (4.7.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK MGR. ALENA STRAUBOVÁ, Brno (3.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář KUBICAPARTNERS, Ostrava (3.7.2014)
 Koncipient/koncipientka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (3.7.2014)
 Advokátní koncipient pro AK JUDr. Róberta Pauloviče, Praha (3.7.2014)
 Advokát/advokátka pro BUŘIL/KOKEŠ/PARTNERS, Praha (3.7.2014)
 Právník/právnička se zaměřením na diskriminaci - IQ Roma servis, o.s. pro IQ Roma servis, Brno (3.7.2014)
 Vedoucí právního oddělení pro Město Přelouč, Pardubice (2.7.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát , Brno (2.7.2014)
 Praktikant/ka – Student/ka 3. ročníku pro AK JUDr. Korecký a Mgr. Chaloupka, Plzeň (2.7.2014)
 Advokát & koncipient pro Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha (2.7.2014)
 úředník - právník pro Magistrát města Karlovy Vary, Karlovy Vary (2.7.2014)
 právník pro STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha (2.7.2014)
 Právník - absolvent pro STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha (2.7.2014)
 Administrativní pracovník/pracovnice pro Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Praha (1.7.2014)
 Asistentka pro ČechPartners, advokátní kancelář, Praha (1.7.2014)
 Koncipient/Koncipientka pro ČechPartners advokátní kancelář, Praha (1.7.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokát kancelář Mgr. Daniel Tomíček, Ostrava (1.7.2014)
 Pracovník úseku restrukturalizace a vymáhání pro v zastoupení Index Nosluš, Praha (30.6.2014)
 Právník CZ s.s. pro Akcenta Cz a.s., Hradec Králové (30.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr. David Metelka , Ostrava (30.6.2014)
 Praktikant/ka pro Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno (27.6.2014)
 advokátní parktikant/ka pro Mgr. Silvie Walterová, Brno (26.6.2014)
 Právník/právnička do odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu , Praha (26.6.2014)
 koncipient pro advokátní kancelář PIERSTONE, Praha (25.6.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář se sídlem v Prostějově, Olomouc (25.6.2014)
 Advokátní koncipient / koncipientka pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o., Praha (24.6.2014)
 Advokát/Advokátka pro Advokátní kancelář Purkyt & Co., Praha (23.6.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Purkyt & Co., Praha (23.6.2014)
 právník (Praha) pro Generální ředitelství cel, Praha (23.6.2014)
 advokátní praktikant(ka) pro AKM Majer & Partners , Praha (23.6.2014)
 [Gengo] Anglicko-slovenský prekladač pro Gengo, Ostrava (23.6.2014)
 Právník pro oblast práva EU a práva životního prostředí pro Kancelář Poslanecké sněmovny, Parlamentní institut, Oddělení pro záležitosti EU, Praha (20.6.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (18.6.2014)
 praktikant v advokátní kanceláři pro Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o., Praha (18.6.2014)
 Studentská výpomoc pro Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o., Hradec Králové (18.6.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Praha (17.6.2014)
 Právní asistent/asistentka pro Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Praha (17.6.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Mgr. Petra Houžvičky, Brno (16.6.2014)
 ASISTENTKA PRÁVNÍKŮ pro Glatzová & Co., Praha (16.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Hartman,Rychnovská, Klicpera - sdružení advokátů, Praha (16.6.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (13.6.2014)
 Junior advokát - Student pro Deloitte Ambruz&Dark, Praha (13.6.2014)
 Advokátní koncipient pro Mgr. Jiří Kokeš, Středočeský (13.6.2014)
 Student/ka pro Advokátní kancelář KVAPIL & ŠULC, Praha (13.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o. , Hradec Králové (12.6.2014)
 právník pro Státní úřad inspekce práce - Oblastní insp. práce pro Královéhr. kraj a Pard. kr, Hradec Králové (12.6.2014)
 asistent soudce pro Okresní soud v Nymburce, Středočeský (12.6.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Lang Lichtenstein, Praha (11.6.2014)
 Právní asistent/student práv 4. - 5. ročník pro JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (11.6.2014)
 Právní asistent/student pro Advokátní kancelář Mgr. Ivo šotka, Praha (10.6.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (10.6.2014)
 administrativní pracovník/ce exekutorského úřadu pro Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, Praha (10.6.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro JUDr. Jan Olejníček, advokátní kancelář, Praha (10.6.2014)
 Právník pro Moravské zemské muzeum, Brno (10.6.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.6.2014)
 ###Letní škola práva v Advokátní kanceláři na živých kauzách### pro VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Brno (9.6.