Nabídek k zaměstnání (279)
Počet poptávajících (34)Přehled nabídek

 za posledních 7 dní
 za poslední 2 měsíce
 
 Právní student pro AK Evan, Praha (23.4.2014)
 Advokátní koncipient pro AK Evan, Praha (23.4.2014)
 Student / studentka pro Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (23.4.2014)
 PRÁVNÍK pro Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (23.4.2014)
 PM 9004978 Metodik ( Praha, GŘC ) pro GŘC, Odbor 30, oddělení 301, referát Metodiky daňového procesu a správního tres, Praha (23.4.2014)
 PM 914173 Metodik ( Praha, GŘC ) pro GŘC, Odbor 30, oddělení 301, referát Metodiky daňového procesu a správního tres, Praha (23.4.2014)
 Advokátní koncipient pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (23.4.2014)
 Asistent/ka v advokátní kanceláři pro Advokátní kancelář Pokorný & Matějka, Brno (23.4.2014)
 Chceš uplatnit své zkušenosti a pomoci dobré věci? pro AAS ČR, Brno (23.4.2014)
 PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA odboru právního a správního s vazbou na operační programyMŠMT pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha (23.4.2014)
 Advokátní koncipient/-ka s minimálně roční praxí pro Noerr s.r.o., Praha (23.4.2014)
 Asistentka v advokátní kanceláři pro AK Mrázek - Mrázková, Praha (23.4.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KONCIPIENTKA S PRAXÍ DO JEDNOHO ROKU pro Advokátní kancelář Duška & Svobodová, Praha (23.4.2014)
 ABSOLVENTA/ABSOLVENTKU právnické fakulty pro Advokátní kancelář Duška & Svobodová, Praha (23.4.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Václav Slavíček, Praha (23.4.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (22.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (22.4.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (22.4.2014)
 Právní asistent/ka pro AK Jindřichovský, Praha (22.4.2014)
 Právník pro AKCENTA CZ a.s., Hradec Králové (22.4.2014)
 student/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (22.4.2014)
 Student/studentka pro Exekutorský úřad Brno-město, Brno (22.4.2014)
 advokátní koncipient pro Mgr. Lucie Toniková, advokát, Praha (22.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Šimková & partneři s.r.o., Praha (22.4.2014)
 Junior compliance pro COMPLY F&L s.r.o., Praha (22.4.2014)
 právník / právnička v odboru legislativním pro Ministerstvo životního prostředí, Praha (22.4.2014)
 Advokátní koncipientka/koncipient pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VACKOVÁ, Praha (18.4.2014)
 Advokátní praktikant(ka) pro Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, Olomouc (18.4.2014)
 Student/ka 1./2. roč. na odpolední recepci a sekretariát pro WOLF THEISS, Praha (18.4.2014)
 Koncipient/-ka / Advokát/-ka (Ostrava nebo Brno) pro Havel, Holásek & Partners, Ostrava (18.4.2014)
 referent pro Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, Praha (18.4.2014)
 PARALEGAL pro Instinkt a.s., Praha (18.4.2014)
 Associate in PwC legal pro PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Praha (18.4.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (18.4.2014)
 právní asistent/ka pro HSP & Partners v.o.s., Praha (18.4.2014)
 Administrativní pracovnice v advokátní kanceláři pro Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Praha (18.4.2014)
 Exekutorský koncipient/ka pro Exekutorský úřad, Praha (18.4.2014)
 Vedoucí Odboru vnitřních věcí / právník města pro Město Zábřeh, Olomouc (18.4.2014)
 Praktikant/ka pro Advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, Praha (18.4.2014)
 právník/ právnička v odboru městského investora pro Magistrát hl. města Prahy, Praha (18.4.2014)
 advokátní praktikant/ka pro Advokátní kancelář Wildt & Biolek, Hradec Králové (18.4.2014)
 sekretářka v advokátní kanceláři pro Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, Brno (18.4.2014)
 STUDENT/KA 2. NEBO 3. ROČNÍKU PF UK pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (18.4.2014)
 podnikový právník pro státní organizace v oblasti dopravy, Praha (18.4.2014)
 koncipienta/-ku či advokáta/-ku insolvenčního oddělení pro Indra-Šebesta v.o.s., Brno (17.4.2014)
 Student, právní asistent pro Notářská kancelář, Hradec Králové (17.4.2014)
 Právník pro CAR POINT Karlovy Vary s.r.o., Karlovy Vary (17.4.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (17.4.2014)
 právní/ právnička v odboru dopravních agend pro Magistrát hl. města Prahy, Praha (17.4.2014)
 právník / právnička v odboru legislativním a právním pro Magistrát hl. města Prahy, Praha (17.4.2014)
 SENIOR PRÁVNÍ ASISTENT / ASISTENTKA pro CABINET BERNADET s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.4.2014)
 Právník (odbor personální) pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (17.4.2014)
 Sekretářka/asistent na částečný úvazek pro WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, Praha (17.4.2014)
 Právník (odbor právní) pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (17.4.2014)
 Koncipient pro Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno (17.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Mgr. Radim Němeček, advokát, Zlín (17.4.2014)
 Advokát / advokátka pro RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., Praha (17.4.2014)
 Advokátní koncipient / koncipientka pro RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., Praha (17.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Šikola a partneři, Praha (17.4.2014)
 Advokátní koncipient pro Fridrich Palko, s.r.o., organizační složka, Praha (16.4.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Mgr. Lenky Piknové , Brno (16.4.2014)
 Administrativní výpomoc pro Becker & Poliakoff s. r. o., advokátní kancelář, Praha (16.4.2014)
 Advokátní koncipient pro Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Pardubice (16.4.2014)
 Advokátní koncipient / student pro Advokátní kancelář Kučera, Praha (16.4.2014)
 Senior advokát pro GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (16.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (16.4.2014)
 Studentská praxe v AK pro AK JUDr.Jiří Vlasák, Praha (16.4.2014)
 Asistent soudního exekutora pro JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-západ, Praha (16.4.2014)
 Výpomoc pro tým soudního vymáhání pro významná finanční instituce, Praha (16.4.2014)
 advokátní koncipient/ -ka pro Advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, Brno (15.4.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Mgr. Štěpán Brunclík, advokát, Praha (15.4.2014)
 student pro advokátní kancelář v Praze 4, Praha (15.4.2014)
 Underwriter asistent/ka - pojištění odpov.za újmu pro Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Praha (15.4.2014)
 Právník pro Celní úřad Praha Ruzyně, Praha (15.4.2014)
 Metodik, koordinátor pro Generální ředitelství cel, Praha (15.4.2014)
 právník Oddělení veřejných zakázek pro Fakultní nemocnice Brno, Brno (15.4.2014)
 Pravní asistent pro Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Praha (15.4.2014)
 Právník (odbor personální) - doba určitá pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (15.4.2014)
 právník / právnička pro Česká plemenářská inspekce, Praha (15.4.2014)
 právník / právnička pro Česká plemenářská inspekce, Praha (15.4.2014)
 Právní student/právní studentka pro CHSH Kališ & Partners , Praha (15.4.2014)
 Advokát / advokátka pro Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (15.4.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (15.4.2014)
 notářský koncipient pro Mgr. Petr Werner, notář se sídlem v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem (15.4.2014)
 notářský koncipient(ka) pro notářka se sídlem v Litoměřicích, Ústí nad Labem (14.4.2014)
 Student(ka) práv na stáž v bance pro ČMZRB, a.s., Praha (14.4.2014)
 Právní asistent/asistentka pro Advokátní kancelář Purkyt & Co., Praha (14.4.2014)
 PRÁVNÍ STÁŽISTA se zaměřením na bankovnictví a finance pro WHITE & CASE pro White & Case, Praha (14.4.2014)
 advokátní koncipient/advokátní koncipientka pro Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Schűller, Středočeský (14.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Tříska & Žák, advokátní kancelář, Praha (14.4.2014)
 právník v Odboru kanceláře úřadu pro Městská část Praha 20, Praha (14.4.2014)
 Asistentka pro DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, Brno (14.4.2014)
 Student 3.a 4. ročníku pro Heyninck&Partners advokáti s.r.o., Praha (14.4.2014)
 student/ka pro AK STRAKA, Praha (14.4.2014)
 Koncipient s němčinou pro Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (14.4.2014)
 asistent/ka pro Advokátní kancelář Šelder, Praha (14.4.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (14.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (14.4.2014)
 Likvidátor pojistných událostí - profesní odpovědnost pro Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, Praha (14.4.2014)
 Praktikant/ka advokátní kanceláře pro JUDr. Jiří Voda LL.M., Praha (14.4.2014)
 student/ka pro AK JUDr. Denisa Sudolská, Praha (14.4.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (14.4.2014)
 spolupracující advokát pro Mgr. Jan Hart, LL.M., Praha (13.4.2014)
 Notářský kandidát(tka) pro Notářka se sídlem v Novém Jičíně, Ostrava (13.4.2014)
 Notářský koncipient(tka) pro Notářka se sídlem v Novém Jičíně, Ostrava (13.4.2014)
 Právník pro COLAS CZ, a.s., Praha (12.4.2014)
 Právní administrativní podpora pro oddělení právního vymáhání pohledávek pro CETELEM ČR, a.s., Praha (11.4.2014)
 Právník v oblasti veřejných zakázek pro Ministerstvo obrany, Národní úřad pro vyzbrojování, Odbor vzdušných sil, Praha (11.4.2014)
 advokátní koncipient pro Mgr. Lucie Toniková, advokát, Praha (11.4.2014)
 notářský koncipient pro notářská kancelář v Ostravě, Ostrava (11.4.2014)
 Student / advokátní asistent v Praze pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o., Praha (11.4.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Helbichová, Stejskalová & Blechová, s.r.o., Brno (11.4.2014)
 Juniorní student (pro studenty 2. a 3. ročníků) pro ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (11.4.2014)
 Seniorní student (pro studenty 4. a 5. ročníků) pro ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (11.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro AK Mgr.Jiří Švejnoha, Středočeský (11.4.2014)
 advokátní koncipient/ka, advokát/ka pro Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář, České Budějovice (11.4.2014)
 NOTÁŘSKÝ/Á KONCIPIENT/KA ČI KANDIDÁT/KA pro Notářská kancelář v Praze, Praha (10.4.2014)
 Referent/ka Oddělení veřejných zakázek a právních služeb pro Generální finanční ředitelství , Praha (10.4.2014)
 PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA odboru veřejných zakázek se specializací na operační programy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha (10.4.2014)
 Referent/ka na Úseku veřejných zakázek, Praha pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha (10.4.2014)
 tajemník/tajemnice rozkladové komise na Odboru druhostupňového rozhodování II pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (10.4.2014)
 právník / právnička v odboru životního prostředí - doba určitá pro Magistrát hl. města Prahy, Praha (10.4.2014)
 Právník katastru nemovitostí pro Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Praha (10.4.2014)
 notářský/á koncipient/ka pro JUDr. Jana Seemanová notářka, Liberec (10.4.2014)
 advokátní koncipient/advokátní koncipientka pro Advokátní kancelář LOUČEK se sídlem v Lounech, Ústí nad Labem (9.4.2014)
 Advokátní koncipient/-ka pro Noerr s.r.o., Praha (9.4.2014)
 Paralegal pro Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., Praha (9.4.2014)
 Právník pro Biskupství litoměřické, Ústí nad Labem (9.4.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.4.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (9.4.2014)
 právník (oblast boje s korupcí, legislativních analýz a státní služby) pro Úřad vlády ČR, Praha (8.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Společná advokátní kancelář Wimětal & Pilařová, Brno (8.4.2014)
 právník/právnička pro Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava (8.4.2014)
 právník / právnička pro Česká plemenářská inspekce, Praha (8.4.2014)
 Paralegal pro Bird & Bird, s.r.o., Praha (8.4.2014)
 Odpolední recepční pro Drakes advokáti s.r.o., Praha (8.4.2014)
 Administrativní pracovník pro TARAKAN a.s., Praha (8.4.2014)
 Exekutorský koncipient pro JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, Středočeský (7.4.2014)
 Právní asistent/ka pro Advokátní kancelář JUDr. Jana Svatoňová, Praha (7.4.2014)
 referent/ka na Sekci hospodářské soutěže pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno (7.4.2014)
 asistent soudce pro Městský soud v Praze, Praha (7.4.2014)
 Koordinátor správních řízení pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha (7.4.2014)
 Student 3./4. ročníku pro HS legal, s.r.o., Praha (7.4.2014)
 advokátní koncipient pro AK Bedrna a společníci, Praha (6.4.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.4.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (4.4.2014)
 Právník pro Zpracovatelské centrum pro ManpowerGroup s.r.o., Hradec Králové (4.4.2014)
 Exekutorský koncipient/ka pro Exekutorský úřad, Praha (4.4.2014)
 studentská praxe v AK pro AK JUDr. Jiří Vlasák, Praha (4.4.2014)
 Právník (junior) pro oblast veřejných zakázek pro OTIDEA a.s., Praha (4.4.2014)
 lektor pracovního práva pro bfz o.p.s., Plzeň (4.4.2014)
 Metodik pro Generální ředitelství cel, odd. Správy příjmů a vymáhání, Praha (4.4.2014)
 In-house právník (senior) pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (4.4.2014)
 ADVOKÁT/KA, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro AK Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Zlín (4.4.2014)
 STUDENT/KA pro Advokátní kancelář Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Zlín (4.4.2014)
 advokát/advokátka pro AK Spoladore & Bystřický, Praha (3.4.2014)
 Právník pro Inspektorát Středočeského a Hl. m. Praha České obchodní inspekce, Praha (3.4.2014)
 student/studentka pro AK Spoladore & Bystřický, Praha (3.4.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro AK Spoladore & Bystřický, Praha (3.4.2014)
 student/advokátní asistent pro Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Praha (3.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Tomíček Legal, Praha (3.4.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (3.4.2014)
 Advokát / advokátka pro Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha (3.4.2014)
 Asistentka advokátní kanceláře pro Voršilka Prokůpek - advokátní kancelář s.r.o., Praha (3.4.2014)
 Právní asistent/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Kašpara pro Advokátní kancelář Mgr. Martin Kašpar, Praha (2.4.2014)
 Student/Paralegal pro Advokátní kancelář LYDON WELLS Legal, s.r.o., Praha (2.4.2014)
 pravnik pro ČTU, Praha (2.4.2014)
 koncipient/koncipientka pro VKŠ, advokátní kancelář s.r.o., Praha (2.4.2014)
 Právník do oddělení veřejných zakázek pro ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Praha (2.4.2014)
 Právní praktikant/ka pro Advokátní kancelář Mgr. Kašpara pro Advokátní kancelář Mgr. Martin Kašpar, Praha (2.4.2014)
 Advokátní koncipientka/koncipient pro Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. , Praha (2.4.2014)
 Koncipientka/koncipient - junior advokátka/advokát pro noack & partner, s.r.o., Praha (2.4.2014)
 referent/referentka do odboru legislativního, oddělení civilního práva hmotného pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha (2.4.2014)
 právník útvaru veřejných zakázek pro STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha (1.4.2014)
 Praktikant/ka – Student/ka 3. ročníku pro AK JUDr. Korecký a Mgr. Chaloupka, Plzeň (1.4.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (1.4.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (1.4.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (1.4.2014)
 Studentská praxe v AK pro AK JUDr. Jiří Vlasák, Praha (1.4.2014)
 Student 3. - 4.ročníku pro HS legal s.r.o., Praha (1.4.2014)
 advokátní koncipient/koncipientka pro Mgr. Jiří Kňáva, advokát, Olomouc (1.4.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Lucie Hrdá, advokát, Praha (31.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář LYDON WELLS Legal, s.r.o., Praha (31.3.2014)
 Seniorní koncipient/juniorní advokát pro Advokátní kancelář LYDON WELLS Legal, s.r.o., Praha (31.3.2014)
 PRÁVNÍK junior – vhodné pro absolventy VŠ pro HOCHTIEF CZ a.s., Praha (31.3.2014)
 asistentka/recepční/administrativní pracovnice pro AK DOUBEK & PARTNERS, Praha (31.3.2014)
 spolupracující advokát/ka pro AK DOUBEK & PARTNERS, Praha (31.3.2014)
 Právník pro CAR POINT Karlovy Vary s.r.o., Plzeň (31.3.2014)
 právník pro Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové, Hradec Králové (31.3.2014)
 právník města pro Statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (31.3.2014)
 právník na ministerstvu vnitra pro Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky , Praha (31.3.2014)
 advokát / advokátka pro Janstová, Smetana & Nevečeřal, advokátní kancelář, Praha (28.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Praha (28.3.2014)
 administrativní podpora pro vykonavatele pro Exekutorský úřad Praha 2, Praha (28.3.2014)
 Executive Assistant to General Manager pro Executive Assistant to General Manager, Praha (27.3.2014)
 Odborný referent pro oblast ochrany spotřebitele v el. komunikacích pro Český telekomunikační úřad, Praha (27.3.2014)
 PRÁVNÍ PRAKTIKANT pro DYNEX LABORATORIES, s.r.o., Středočeský (26.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Praha (26.3.2014)
 Advokátní koncipient v Ostravě pro AK Mgr. Michal Machek, Ostrava (26.3.2014)
 Advokátní koncipient se znalostí insolvenčního práva pro AK JUDr.Jiří Vlasák, Praha (26.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (26.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (26.3.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (26.3.2014)
 Asistent/ka s NJ a AJ pro Bright HR, Praha (26.3.2014)
 Advokátní koncipient/koncipientka pro Advokátní kancelář Hladík & Tauber, v.o.s., Brno (26.3.2014)
 In-house právník Brno pro Bright HR, Brno (26.3.2014)
 advokátní koncipient/ka pro AK Schüller, Středočeský (26.3.2014)
 Student pro výpomoc do AK pro AK Roger C. Cunningham, LL.M., Praha (25.3.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA pro ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s., Praha (25.3.2014)
 Asistent advokáta pro Mgr. Vadim Rybář, advokát, Ostrava (25.3.2014)
 advokátní koncipient/ka pro Advokátní kancelář Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, Hradec Králové (25.3.2014)
 advokátní koncipient/ka pro AK JUDr. Jiří Vlasák, Praha (25.3.2014)
 advokátní koncipient pro Advokátní kancelář H&P-LAW s.r.o., Praha (24.3.2014)
 advokátní koncipient/ka pro NEDBALOVÁ / TUČKOVÁ / PARTNEŘI, advokátní kancelář, s.r.o., Praha (24.3.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář JUDr. Romana Brablece, Prostějov, Olomouc (24.3.2014)
 Koncipient pro Ambruz & Dark Deloitte Legal, Praha (21.3.2014)
 Právník/právnička do odboru EU a vnitřního trhu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (20.3.2014)
 praktikant/asistent pro Mgr. Jana Malá, advokátní kancelář, Pardubice (20.3.2014)
 Administrativní pracovník pro Exekutorský úřad Praha 7, Praha (20.3.2014)
 Právní student/asistent pro Advokátní kancelář, Ústí nad Labem (20.3.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (20.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (20.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (20.3.2014)
 advokátní koncipient/ka pro ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o., Praha (19.3.2014)
 Právník v interním auditu pro Ředitelství silnic a dálnic, Praha (19.3.2014)
 Advokátní koncipient pro Advokátní kancelář Andrášek, Sobek a spol., s.r.o., Ústí nad Labem (19.3.2014)
 ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT pro KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha (18.3.2014)
 ředitel/ka Úseku veřejných zakázek pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha (18.3.2014)
 Redaktor - portál muj-pravnik.cz pro Muj-pravnik.cz, Praha (17.3.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (17.3.2014)
 Sháníme schopného koncipienta/koncipientku pro AK VILA ADVOKAT , Praha (14.3.2014)
 Advokátní koncipient - OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (13.3.2014)
 Advokátní koncipient - OBCHODNÍ PRÁVO A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o., Pardubice (13.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (12.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (12.3.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (12.3.2014)
 Advokátní koncipient v Ostravě pro AK Mgr. Michal Machek, Ostrava (12.3.2014)
 Trainee program v oblasti práva pro Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha (12.3.2014)
 Advokát/advokátní koncipient pro oblast veřejných zakázek a koncesí pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (7.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Kubištová @ Co., v.o.s., Praha (7.3.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (7.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (7.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (7.3.2014)
 Praxe v AK pro studentky/ty (AK4504/14KARIERA) pro VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář , Brno (4.3.2014)
 In-house lawyer real estate - SOUTHERN MORAVIA pro Bright HR, Brno (4.3.2014)
 praktikant/-ka na právní oddělení pro Oddělení právní Městského úřadu Vyškov, Brno (4.3.2014)
 Advokátní asistent / asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (3.3.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (3.3.2014)
 starší právník/čka (voják/yně z povolání) pro Vojenská policie Praha, Praha (28.2.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (27.2.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (27.2.2014)
 ASITENTKA pro Advokátní kancelář Polverini Strnad, Praha (27.2.2014)
 Advokátní asistent / Advokátní asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (27.2.2014)
 Asistentka ředitelky v eventové agentuře pro WORLD OF YOUTH, Praha (26.2.2014)
 Advokátní koncipient pro JUDr. Jan Vavruška, advokátní kancelář, Liberec (26.2.2014)
 Exekutorský koncipient/ka pro Exekutorský úřad Praha 2, Praha (26.2.2014)
 Advokátní koncipient pro AK Jansová - Veverka (Kladno), Středočeský (25.2.2014)
 Právní asistent-ka/koncipient-ka s výbornou NJ a AJ pro Bright HR, Praha (25.2.2014)
 notářský koncipient/kandidát pro Mgr. Jana Večerníková, notářka v Praze, Praha (24.2.2014)
 Advokát – se zaměřením zejména na obchodní a smluvní právo pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (24.2.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (24.2.2014)
 Advokátní asistent / Advokátní asistentka (paralegal) pro Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (24.2.2014)
 advokátní koncipient, advokát pro Mgr. Petr Houžvička, 0 (22.2.2014)
 pronájem kanceláří pro Mgr. Miroslav Krutina , Praha (21.2.2014)
 Advokát / Advokátka pro Chýský Lorenc, advokáti, s.r.o., Praha (21.2.2014)
 právník pro Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové, Hradec Králové (18.2.2014)
 advokátní koncipient/ -ka pro Advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, Brno (12.2.2014)
 právník pro Policie České republiky, Praha (3.2.2014)
 Administrativní pracovnice v advokátní kanceláři pro Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law, Praha (28.1.2014)
 notářský koncipient pro Mgr. Petr Werner, notář se sídlem v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem (14.1.2014)
 referent/ka na Odbor veřejných zakázek pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha (10.1.2014)
 Advokátní koncipient/ka pro FB Legal, s.r.o., Praha (9.1.2014)
 Advokáta/advokátku nebo advokátního koncipienta/advokátní koncipientku pro MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha (25.11.2013)